Main menu

Y.G.G toplantısı gündem maddeleri

  • ssevim_35
  • ssevim_35 Kullanıcısının Avatarı
  • Ziyaretçi
  • Ziyaretçi
#463 Yazan: ssevim_35
ssevim_35 konuyu yanıtladı: Cvp:Y.G.G toplantısı gündem maddeleri
Teşekkürler

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • arse
  • arse Kullanıcısının Avatarı
  • Ziyaretçi
  • Ziyaretçi
#1741 Yazan: arse
arse konuyu yanıtladı: Cvp:Y.G.G toplantısı gündem maddeleri
gözde yazan:

İş planı ve hedeflerin dönemsel olarak tespiti,
Gerçekleştirilen eğitimlerin değerlendirilmesi, eğitim öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi.
Politikanın gözden geçirilmesi,
Hedeflere ulaşmadaki etkinliğin değerlendirilmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi,
Önceki yönetimin gözden geçirme toplantısı kararlarının durumunun görüşülmesi ve takibi,
Birimlerin faaliyetleri ve kaynak ihtiyaçları ile ilgili olarak sundukları raporlar var ise bu raporların görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
Yönetim sisteminin uygunluğu ve sürekliliğini sağlamak için gerekli kaynak (yetişmiş personel, eğitim, makine-teçhizat, ölçü alet ve cihazı, teknoloji vb.) ihtiyaçlarının tespiti,
Politika ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için uygulanacak yöntem ve stratejilerin tespiti,
Önemli problemlerin görüşülmesi,
Proses performansının takibi ve gerçekleşen performans parametrelerinin değerlendirilmesi
Politikada belirlenenler çerçevesinde yapılanların değerlendirilmesi,
Proses performansı ve ürün uygunluğu,
Sürekli iyileştirme için Personel öneri taleplerinin değerlendirilmesi,
Tedarikçi performans sonuçlarının değerlendirilmesi,
Uygun olmayan ürün kontrol sonuçları,
Tetkik sonuçlarının değerlendirilmesi,
Müşteri memnuniyeti, şikayetleri ve geri bildirimlerinin değerlendirilmesi,
Gerçekleştirilen doğrulama faaliyetlerinin değerlendirilmesi
Düzeltici ve önleyici faaliyetler ile ilgili sonuçların görüşülmesi,
Yönetim sisteminin etkili bir biçimde uygulanmasını engelleyen sorunlar ve olası nedenlerin saptanarak iyileştirme planlarının hazırlanması,
Yönetim Sistemini etkileyebilecek değişiklikler,
Yönetim Temsilcisinin Yönetim Sistemi ile ilgili rapor, öneri ve taleplerinin görüşülmesi,
Toplantıya katılan kişilerin birim faaliyet raporları ve görüşülmesini istediği toplantı konusu ile ilgili hususlar,
Yönetim Sistemleri ile ilgili diğer konular.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.