Main menu

Örnek ISO 9001:2015 el kitabı taslağı

Çok
#1864 Yazan: immortal
immortal konu oluşturdu: Örnek ISO 9001:2015 el kitabı taslağı
0.1 KALİTE EL KİTABI DEĞİŞİKLİK KAYDI
0.2 KALİTE EL KİTABI DAĞITIM
0.3 İÇİNDEKİLER
2.0. FİRMANIN TANITIMI
3.0. KAPSAM
4.0. KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1. Kuruluşun Bağlamının Anlaşılması
4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması..
4.3. Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
4.4. Yönetim Sistemi Prosesleri.
5.1. Liderlik ve Taahhüt
5.1.1. Genel ..
5.1.2. Müşteri Odağı...
5.2. Politika.
5.3. Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar.
6.PLANLAMA
6.1. Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri..
6.2. Kalite Amaçları ve Bunlara Erişmek İçin Planlama.
6.3. Değişikliklerin Planlanması
7 DESTEK
7.1. Kaynaklar
7.1.1. Genel
7.1.2. Kişiler
7.1.3. Altyapı
7.1.4. Proseslerin İşletimi İçin Çevre
7.1.5. Kaynakların İzlenmesi ve Ölçümü
7.1.5.1. Genel
7.1.5.2. Ölçüm İzlenebilirliği.
7.1.6. Kurumsal Bilgi .
7.2. Yeterlilik
7.3. Farkındalık
7.4. İletişim
7.5. Dokümate Edilmiş Bilgi
7.5.1. Genel
7.5.2. Oluşturma ve Güncelleme
7.5.3. Dokümante Edilmiş Bilginin Kontrolü.
8. OPERASYON...
8.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol
8.2. Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar..
8.2.1. Müşteri İle İlişkiler....
8.2.2. Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Tayin Edilmesi.
8.2.3. Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Gözden Geçirilmesi
8.2.4. Ürün ve Hizmetler İçin Şartların Değişmesi.
8.3. Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
8.3.1. Genel
8.3.2. Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması..
8.3.3. Tasarım ve Geliştirme Girdileri
8.3.4. Tasarım ve Geliştirmenin Kontrolü.
8.3.5. Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
8.3.6. Tasarım ve Geliştirme Değişiklikleri .
8.4. Dışarıdan Tedarik Edilen Proses, Ürün ve Hizmetlerin Kontrolü.
8.4.1. Genel
8.4.2. Kontrolün Tipi ve Boyutu
8.4.3. Dış Tedarikçi İçin Bilgi
8.5. Üretim ve Hizmetin Sunumu
8.5.1. Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolü
8.5.2. Tanımlama ve İzlenebilirlik
8.5.3. Müşteri veya Tedarikçiye Ait Mülkiyet
8.5.4. Muhafaza
8.5.5. Teslimat Sonrası Faaliyetler
8.5.6. Değişikliklerin Kontrolü
8.6. Ürün ve Hizmet Sunumu.
8.7. Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü
9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
9.1. İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme
9.1.1. Genel
9.1.2. Müşteri Memnuniyeti..
9.1.3. Analiz ve Değerlendirme.
9.2. İç Tetkik
9.3. Yönetimin Gözden Geçirilmesi
9.3.1. Genel
9.3.2. Yönetim Gözden Geçirme Girdileri
9.3.3. Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları
10. İYİLEŞTİRME
10.1. Genel.
10.2. Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
10.3. Sürekli İyileştirme
3.0. KAPSAM :

4.0. KURULUŞUN BAĞLAMI
4.1. Kuruluşun Bağlamının Anlaşılması
Referanslar:
Kuruluş, Stratejik Yönüne Ve Amacına Etki Eden İç Ve Dış Konular Formu
4.2. İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması
Referanslar:
İlgili Tarafların İhtiyaç Ve Beklentisi Formu
4.3. Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
Kuruluşumuz kapsamının oluşturulabilmesi için, kys sınırlarını ve uygulanabilirliğini dış ve iç hususları,
İlgili tarafların gereksinimlerini ve beklentilerini, ürün ve hizmetlerimizi dikkate alarak belirlemiş ve yazılı
hale getirmiştir.
Kapsamın tanımlanması, kapsam sınırları ve uygulanamayan maddelerin haklı gerekçeleri Madde 3.0
KAPSAM başlığında yer almaktadır.
Referanslar:
-
4.4. Yönetim Sistemi Prosesleri
……………………
…………………………………
Referanslar:
5. LİDERLİK

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
#1865 Yazan: immortal
immortal konuyu yanıtladı: Örnek ISO 9001:2015 el kitabı taslağı
Bir örnek daha var. Hazırlayanın izniyle meslektaşlarımızın faydalanması adına paylaşacağım.
Ek Dosyalar:

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.