Main menu

ISO 9001:2015 Standardı Önemli Değişiklikler ve ISO 9001:2008 farklılıkları

Çok
#1863 Yazan: immortal
immortal konu oluşturdu: ISO 9001:2015 Standardı Önemli Değişiklikler ve ISO 9001:2008 farklılıkları
* 8 Temel Kalite Prensibi 7 ye indirilmiş, Yönetimde Sistemi Yaklaşımı Proses Yaklaşımı içerisinde işlenmiştir. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki prensibi, kuruluşu ilgilendiren tüm paydaşları içerecek şekilde İlişki Yönetimi Prensibi ile tarif edilmeye çalışılmıştır.

* Risk konsepti, standardın geneline işlenmiş. Önleyici yaklaşım olarak kullanım olanağı bulmuştur.

* "Ürün" yerini "Ürün ve Hizmet" e bırakmıştır

* "Doküman" ve "kayıt" yerine «Dokümante Bilgi" gelmiştir.

* "Kalite El Kitabı" gereksinimi ortadan kalkmıştır.

* Zorunlu Prosedürler kaldırılmış, kuruluşun kendi ihtiyacı doğrultusunda belirlemesi beklenmektedir.

* Hariç Bırakma yerine uygunabilirlik tanımı getirilmiştir. Standardın herhangi bir şartını yerine getirememe uygunabilirlik kavramı ile ifade edilmiştir.

* Proses Yaklaşımı, girdiler, işlem, çıktılar ve önlemler de dahil olmak üzere daha bağlayıcı bir gerekliliktir.

* "Kuruluş Bağlamı" ilave edildi. KYS nin tasarımı için çerçeve yaklaşımını kastedilmektedir.

* "Yönetim temsilcisi" anlayışı kalkmıştır.

* Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim daha fazla ağırlık kazanmış, kuruluşun hedef, amaç, faaliyetleri, performans göstergeleri, vizyon, misyon değerlendirmesi yapması beklenmektedir. GZTF, PEST analizleri gibi yöntemlerle iç ve dış yapı değerlendirmesi, paydaş beklenti yönetimi yapılması beklenmektedir.

* Diğer Yönetim sistemleri ile uyumlu olması için 8 madde SL yaklaşımına göre düzenlenmiş, 10 maddeye çıkarılmıştır, yapı yeni standartların bütününde aynı şekilde yapılma yoluna gidilmiştir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.