Main menu

Personel işe alım talimatı

Çok
#1851 Yazan: isg_destek
isg_destek konu oluşturdu: Personel işe alım talimatı
1. AMAÇ
Bu talimatın amacı, şirketimiz bünyesine personel alımında izlenecek yolu
belirlemek ve bu konuda bir sistem tanımlamaktır.
2. KAPSAM
Şirketimiz bünyesine alınacak tüm personel adayları bu talimatın kapsamındadır
3. İLGİLİ DOKÜMANLAR:
 İş başvuru formu
 İşe uyum eğitim formu
 Personel listesi
 Personel bilgi formu
4. UYGULAMA:
 Birim/Bölüm sorumlularından gelen personel talebini aciliyet ve gereklilik durumunu
değerlendirerek uygun ve gerekli duyuruları yap.
 Başvuran personel adaylarına iş başvuru formunu doldurt varsa CV’sini başvuru
formuna ekle.
 İş başvuru süresi bittikten sonra iş başvuru formlarını ve CV’ leri personel talep eden
Birim/Bölüm sorumlusu ile birlikte önceden belirlenmiş kriterleri de göz önüne alarak
değerlendir.
 Değerlendirme sonucunda uygun kişileri saat ve tarih bildirerek mülakata çağır.
 Birim/Bölüm sorumlusu ile birlikte tüm verileri değerlendir ve uygun kişi veya
kişileri belirle.
 Bu kişi veya kişilerden, bütün değerlendirme aşamalarında kullanılan verilerden
belgelendirilebilecek durumda olanlarının belgelendirilmesini iste.
 Bütün bu aşamalarda herhangi kalıcı bir uygunsuzluğa rastlamadıysan personel
aday veya adaylarıyla iş sözleşmesi yapılmasını sağla.
 Yeni personeli, Personel talep eden Birim/Bölüm sorumlusuna teslim et ve gerekli iş
başı eğitimlerinin verilmesini sağla.
 Kayıt için gerekli olan diğer belgeleri iste.
 Sabıka kaydı,
 Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi,
 İkametgah bildirimi,
 Sağlık raporu,
 Gerekli sayıda fotoğraf,
 Varsa sigorta kimliği fotokopisi
 Personel listesine kaydet.
 Deneme süresi tamamlandıktan sonra yeni personeli, ve o personel için personel
bilgi formunu oluşturur.
 Tüm verileri toplayarak o personele ait bir dosya oluştur.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 

AŞAĞIDAKİ EĞİTİM VİDEOLARI ÜCRETSİZDİR, gelecek ücretsiz videoları kaçırmamak için buradan kalite güvence kanalına gidip takip et kısmını tıklayınız.