Main menu

Bazı gıda tanımları

  • newww
  • newww Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
  • Ziyaretçi
  • Ziyaretçi
#874 Yazan: newww
newww konu oluşturdu: Bazı gıda tanımları
Gıda Kontrolü: İnsan sağlığını korumak maksadı ile yiyecek ve içeceklerin hazırlandığı, pişirildiği ve dağıtıldığı, tüketildiği yerlerle bu yerlerde çalışanlar üzerinde gıda maddelerinin kalitelerini ve besin değerlerini kaybetmeden sağlık ve beslenme kurallarına göre işlenmeleri, saklanmaları ve tüketilmeleri için gereken tedbirleri tespit amacıyla yürütülen kesintisiz ve sürekli faaliyettir.

Suların Kontrolü: Tesisin bünyesinde bulunan tüm kullanma ve içme sularını kontrol amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

Laboratuar Muayeneleri: Alınan veya alınacak olan gıdalarda gerekli görüldüğü hallerde yapılan kimyasal, bakteriyolojik vb. nitelikteki muayenelerdir.

Organoleptik (Fiziksel) muayene: Yiyecek ve içeceklerin laboratuara başvurmadan fiziksel özellikleri olan renk, koku, tat, kıvam vb. durumlardaki değişikliklerin ve gözle görülebilen kirlenmelerin kontrolüdür.

Saklamanın Kontrolü: Yiyecek ve içeceklerin saklandığı depo, ambar, soğuk hava deposu vb. yerlerin hijyen ve depolama şartlarına uygun saklama koşullarını taşıyıp taşımadıklarının kontrolüdür.

Dağıtım Kontrolü: Yiyecek ve içeceklerin mutfaktan tüketildikleri yerlere getirilmeleri sırasında kontrolüdür.

Hazırlamanın Kontrolü: Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmaları sırasında yapılan kontroldür.

Tüketimin Kontrolü: Restoran, kahve ve çay ocaklarının hijyen şartlarına uygun olup olmadığı kontrolüdür.

Personelin Kontrolü: Yiyecek ve içecekleri hazırlayan ve servis yapan personelin hijyen şartlarına uyup uymadığının kontrolüdür.

Portör: Kendisi hasta olmadığı halde hastalık yapan mikrobu taşıyan şahıslardır. Hastalığın yayılması bakımından portörler hasta kadar tehlikelidir.

Gıda Hijyeni: Personele hastalık yapan mikroorganizma kimyasal vb. maddelerden arındırılmış temiz gıda ve su tedarik edilmesi maksadıyla ilgili ünitelerde bilimsel tedbirlerin alınması ve şartların sağlanmasıdır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 

AŞAĞIDAKİ EĞİTİM VİDEOLARI ÜCRETSİZDİR, gelecek ücretsiz videoları kaçırmamak için buradan kalite güvence kanalına gidip takip et kısmını tıklayınız.