Main menu

Şeker hammaddesi (Şeker kamışı ve şeker pancarı)

Çok
#871 Yazan: neverland
neverland konu oluşturdu: Şeker hammaddesi (Şeker kamışı ve şeker pancarı)
Sakkaroz bitki aleminde oldukça yayılmış bir haldedir. Fakat üretimi için yeterli konsantrasyonda ancak az bitkide bulunur. En önemlileri, şeker kamışı ve şeker pancarıdır. Şeker kamışı sıcak iklimde yetişen bir bitki olup kökeni Hindistan'dır. Şeker pancarı ılıman iklim bitkisidir. Şeker pancarı yabani halde yaklaşık olarak %4,5 kadar şeker içerir. Kültür ile şeker miktarı % 16-20'ye kadar çıkarılmıştır. Sakkaroz bitkide
oluşmuş bir halde bulunur. Fabrikanın görevi bunu yabancı maddelerden ayırıp saf ve kristal bir hale getirmektir.Doğada sakkaroz (sofra şekeri) dışında laktoz ve maltoz gibi farklı kimyasal yapıda şekerler de bulunur. Bunların her biri en basit yapıdaki şekerlerden (glikoz, früktoz ve galaktoz) ikisinin yan yana gelmesiyle oluştuğundan disakkarit adını alır. Sakkaroz, glikoz ve fruktozun birleşmesinden oluşur ve doğada şekerkamışının yanı sıra şeker pancarında, sebze ve meyvelerde de bulunur. Şekerkamışı ve şeker pancarından şeker elde etmek için belli işlemler yapılarak içlerindeki şeker içeren sıvının çıkarılması gerekir.
Karbonhidratlar şu temel yapıda bulunurlar: (CH 2 O) n Monosakkaritler; birçok hidroksil gruplu basit şekerlerdir. Karbon sayılarına göre
(örneğin; 3,4,5 veya 6) bir monosakkarit bir trioz, tetroz, pentoz ve ya hektozdur, Disakkaritler; iki monosakkaritin kovalent olarak birleşmesinden oluşurlar. Oligosakkaritler; birkaç monosakkaritin kovalent olarak birleşmesinden oluşurlar. Polisakkaritler; monosakkarit, disakkarit birimli zincirlerden oluşan polimerlerdir. Sakkaroz iyi oluşmuş kristaller halinde kristallenirler. Su ve alkolde çözünür. 100 kg su,
20°C de 66 kg şeker çözer. 160°C de bozunmadan erir ve soğuyunca amorf olarak donar. Sonradan zamanla şeker kristalleri tekrar oluşur. Sakkaroz çözeltisi polarize ışığın düzlemim sağa çevirir. Spesifik çevirme kabiliyeti +66,5° dir. Yani 100 ml çözeltide, 100 g şeker çözünmüş ise, bunun bir desimetre kalınlığındaki tabakasından geçen polarize ışığı, 66,5° sağa çeviri. Bundan faydalanarak bir
çözeltinin şeker yüzdesi bulunur.
Refraktormetre ile şekerli çözeltinin kırılma indisi bulunarak çözeltinin kuru madde miktarı, eğer çözelti saf ise, şeker yüzdesi de bulunabilir.
Şeker, asitlerle invertlenir, yani glukoz ve fruktoza hidrolize olur ve polarize ışığı sola çevirir. Kalevi çözeltilere karşı daha dayanıklıdır. Düşük sıcaklıkta pH 8-9 da kalevi şeker çözeltisi değişikliğe uğramaz. Sıcaklık yükselirse, bir bölünme olur, fakat asidin tesiri kadar değildir. Örneğin pH 12 de çözelti bir saat kaynatılırsa (kireçleme pH'ı) %0,5 oranında bir bozunma olur. Sakkaroz , Fehling çözeltisini indirgemez, invertleninceindirger. Sakkarozun metal oksitleri ile meydana getirdiği sakkaratlar önemlidir. Mono (CaO.C12H22O11 .H2O) ve di-kalsiyum sakkarat (2CaO.C12H22O11 .2 H2O) soğukta oluşur. Suda nispeten kolay çözünür, Tri-kalsiyum sakkarat (3CaO.C12H22O11 .3H2O) sıcakta oluşur ve güç çözünür.
Mono-stronsiyum sakkarat (SrO.C12H22O11 .5H2O) suda güç çözünür, di-stronsiyum sakkarat (2SrO. C12H22O11 .xH2O) ise suda hiç çözünmez. Sakkarozun baryum ve kurşun ile verdiği sakkaratlar da suda çözünmez. Bunların halen şeker teknolojisinde önemleri yoktur. Buna karşılık kalsiyum ve stronsiyum sakkaratlardan, melastan şeker elde etmede faydalanılır. NaCl ile şeker, suda kolay çözünen bir bileşik meydana getirir. Onun için tuzlu arazide yetişen pancarlar, şeker fabrikasyonuna çok elverişli değildir.
Şeker pancarı Akdeniz, Hazar Denizi ve Doğu Hindistan'da yabani yetişen iki senelik bir bitkidir. Birinci sene şekeri depo eder, ikinci sene tohum meydana getirir. Şeker fabrikasyonunda, bir yıllık bitkiden faydalanılır. Şeker pancarı bol gübre ister. Bütün gübre cinsleri belli oranlarda kullanılır. Su ve ışık da gereklidir. Çok su iyi değildir, gövde iri olur. Pancar %4-5 hücre dokusu, (selüloz, pektin, azotlu bileşikler), %4-5 kimyasal bağlı su ve %90-95 özsuyunu içerir, Özsuyunda: % 17-20 şeker (sakkaroz}, %1- 1,5 diğer organik maddeler (organik asitler, pektin, saponinler, azotlu bileşikler), %0,8 K+ , Ca2+ , PO4 3-, SO4 2- ve Mg2+ gibi anorganik tuzlar bulunur.
Şeker kamışı genellikle, yetişkin şeker kamışı tarafından oluşturulan çok sayıdaki sürgünlerin, kesilip dikilmesi suretiyle üretilmektedir. Yeni yetiştirilmiş tek bir Küba tarlasından, birbiri ardına yedi ürün veya sürgün alınabilir. Şeker kamışının yetişme süresi Küba'da yaklaşık 12-15 ay, Havaii ve Peru'da ise bunun yaklaşık iki katıdır. Louisiana ve Florida'da büyüme süresi 6-9 aydır. Ürünün hasadı, pala kullanılarak elle
veya mekanik kesicilerle yapılır ve yapraklar, ortadan kaldırılmak için, hemen yakılır. Şeker kamışı, traktör tarafından çekilen vagonlara yüklenir ve ham şeker fabrikasına veya toplama merkezlerine taşınır. Kesilmiş taze kamışların fabrikaya taşınmasında gecikme yapılmamalıdır, aksi halde büyük şeker kayıpları meydana gelir. Çünkü 24 saatten daha az bir sürede sakkaroz, glikoz ve fruktoza inversiyon olur.Şekerden başka yabancı maddeler şekerin kristallenmesini engeller, verimi düşürür.
Ham şeker fabrikasyonu yılın birkaç ayında yapılır, buna “şeker kampanyası” denir. Sebebi, şeker pancarının uzun süre saklanamamasıdır. Türkiye'de Ağustos veya Eylülde başlar ve bölgesine göre 100-175 gün sürer. Rafinasyon ve yan ürünlerden faydalanılması zamana bağlı değildir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • sarpey
  • sarpey Kullanıcısının Avatarı
  • Ziyaretçi
  • Ziyaretçi
#1312 Yazan: sarpey
sarpey konuyu yanıtladı: Cvp:Şeker hammaddesi (Şeker kamışı ve şeker pancarı)
herkeze selamlar bunu kım yazdıysa elerınden operımve saygılarla bide kusura bakamyın almanyada dogduğum için turkçe konuşamıyorum biraz yanlışlarım var! :kiss: :unsure:

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 

AŞAĞIDAKİ EĞİTİM VİDEOLARI ÜCRETSİZDİR, gelecek ücretsiz videoları kaçırmamak için buradan kalite güvence kanalına gidip takip et kısmını tıklayınız.