Main menu

İyi laboratuvar uygulamaları (glp)

 • botulinum
 • botulinum Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
 • Ziyaretçi
 • Ziyaretçi
#755 Yazan: botulinum
botulinum konu oluşturdu: İyi laboratuvar uygulamaları (glp)
Mikrobiyolojik ve/veya kimyasal analizlerin yapılacağı kalite kontrol laboratuarı bir fabrikanın departmanı veya başlı başına analiz hizmeti vermek için kurulmuş bir işletme olabilir. Amacı ne olursa olsun laboratuar, iyi laboratuar uygulamaları ile birlikte kalite güvence sisteminin de sürekliliğini sağlamalıdır.
Bir analizin yapılabilmesi için asgari teknik şartları sağlayan ekipman kullanmak ”kalite” iken bu ekipmanın düzenli kontrollerini yapmak ”kalite güvence”dir. Örnek olarak, hassas terazi ± 0.001 mg kullanılması, düzenli olarak kalibrasyon kuruluşuna kalibre ettirilmesi ve standard ağırlıklarla izlenmesi olarak özetlenebilir.
Laboratuar bölümleri birbirinden ayrı ve deneylerin yapılabilmesini sağlayacak ve ekipmanları yerleştirebilecek yeterli alana sahip olmalıdır. Analiz numunelerinden çevreye, çevresel kaynaklardan numunelere bulaşabilecek olası kirlenmelerin en az düzeyde olmasını sağlamak için, laboratuar alanının bölümlere ayrılmış olması önemli rol oynar.
Bu bölümler, personel soyunma odası, numune kabul/kayıt alanı, atık depolama, arşiv, kimyasal madde deposu, mikrobiyoloji ön hazırlık, yaş kimya bölümü vb. gibi isimler altında yer alabilir.
Mikrobiyoloji laboratuarı, besiyerlerinin hazırlandığı, numune tartımlarının yapıldığı, ekimlerin yapılıp inkübe edildiği, kolonilerin sayıldığı, kirli otoklav odası ve yıkama alanları olmak üzere farklı bölümlere ayrılmış olmalıdır.
Aynı şekilde kimya laboratuarında da tartım odası, enstrümantal analiz bölümü, yaş kimya analiz bölümü, yıkama bölümü gibi farklı bölümler bulunmalıdır.
Analiz yapılan alanlar aynı zamanda ofis ve çalışma alanı olarak kullanılmamalıdır.
Bölümler, çalışacak personel sayısı X 20 m2 üzerinden ebatlandırılmalıdır.
Laboratuar ve bölümlerin dizaynında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir;
Laboratuarın çevresinde kirliliğe yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar olmamalıdır.
Laboratuar, faaliyet göstereceği konulara göre tekniğine uygun altyapıya sahip olmalıdır.
Laboratuar bir fabrikanın departmanı ise direkt olarak üretim alanlarına açılmamalı, özellikle patojen mikroorganizma analizleri yapılacak ise mikrobiyoloji laboratuarı üretim yapılan binadan bağımsız bir alanda tesis edilmelidir.
Laboratuar birimlerinin yerleşimi güvenlik, hassasiyet ve bulaşma riskleri göz önüne alınarak ayarlanmalıdır.
Zemin ve duvarlarda kir tutmayan ve kolay temizlenebilir malzemeler kullanılmalı, duvar ve zemin birleşim yerleri yuvarlatılmış olmalıdır.
Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri, yapılacak analizlere uygun olmalı ve doğrudan veya dolaylı olarak analizleri etkilememelidir. Bulaşma risklerinin en aza indirilmesi için hava akışı temiz alanlardan kirli alanlara doğru olmalıdır.
Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi kolay olacak şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Gerektiği yerlerde kanallardan geçirilmelidir.
Aydınlatma sistemlerinin üzerinde kırılmaz malzemeden yapılmış koruyucu kapaklar bulunmalıdır.
Tuvaletler, analiz yapılan bölümlere direkt olarak açılmamalıdır. Fotoselli el yıkama lavabosu, sabunluk, kağıt havlu ve benzeri ekipmanlar bulunmalıdır.
Mikrobiyolojik veya kimyasal bulaşmaların olabileceği laboratuar alanlarında da fotoselli el yıkama lavabosu, sabunluk, kağıt havlu ve benzeri ekipmanlar bulunmalıdır.
Laboratuarın boya, badana ve diğer bakımları periyodik olarak yapılmalıdır. Kullanılan boyalar antimikrobiyal özellikte ve kimyasal maddelere karşı dirençli olmalıdır.
Laboratuar tezgahlarının seçiminde kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı olmasının yanısıra yanmazlık özelliği olanlar tercih edilmelidir. Temizlik işleminin kolay yapılabilmesi için tezgahların yerden yüksekliği en az 20 cm olmalıdır. Tezgahların duvarla birleşim yerlerinde yuvarlatılmış sırtlıklar bulunmalıdır. Herhangi bir kimyasal dökülmesine karşın zemine akışı engelleyecek şekilde tezgah kenarları hafifçe yuvarlatılmış ve yükseltilmiş olmalıdır.
Laboratuar da pencereler yekpare olmamalı, kırılmaya karşı dayanımlı olanları tercih edilmelidir. Mikrobiyoloji laboratuarındaki pencereler açılabilir özellikte olmamalıdır.
Kapılar kendiliğinden kapanabilir özellikte olmalıdır. Herhangi bir kaza veya yangın durumunda çıkışı kolaylaştırması açısından kapılar dışarıya doğru açılmalıdır.
Acil çıkış kapılarında gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.
Yangın riski olan yaş kimya analiz laboratuvarı, kimyasal madde deposu ve enstrümantal cihazların bulunduğu bölümlerde yangın söndürücüler olmalıdır. Yangın tüpleri geçişi engellemeyecek şekilde yerden 60 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 • dudu başyiğit
 • dudu başyiğit Kullanıcısının Avatarı
 • Ziyaretçi
 • Ziyaretçi
#1385 Yazan: dudu başyiğit
dudu başyiğit konuyu yanıtladı: Cvp:İyi laboratuvar uygulamaları (glp)
botulinum yazan:

Mikrobiyolojik ve/veya kimyasal analizlerin yapılacağı kalite kontrol laboratuarı bir fabrikanın departmanı veya başlı başına analiz hizmeti vermek için kurulmuş bir işletme olabilir. Amacı ne olursa olsun laboratuar, iyi laboratuar uygulamaları ile birlikte kalite güvence sisteminin de sürekliliğini sağlamalıdır.
Bir analizin yapılabilmesi için asgari teknik şartları sağlayan ekipman kullanmak ”kalite” iken bu ekipmanın düzenli kontrollerini yapmak ”kalite güvence”dir. Örnek olarak, hassas terazi ± 0.001 mg kullanılması, düzenli olarak kalibrasyon kuruluşuna kalibre ettirilmesi ve standard ağırlıklarla izlenmesi olarak özetlenebilir.
Laboratuar bölümleri birbirinden ayrı ve deneylerin yapılabilmesini sağlayacak ve ekipmanları yerleştirebilecek yeterli alana sahip olmalıdır. Analiz numunelerinden çevreye, çevresel kaynaklardan numunelere bulaşabilecek olası kirlenmelerin en az düzeyde olmasını sağlamak için, laboratuar alanının bölümlere ayrılmış olması önemli rol oynar.
Bu bölümler, personel soyunma odası, numune kabul/kayıt alanı, atık depolama, arşiv, kimyasal madde deposu, mikrobiyoloji ön hazırlık, yaş kimya bölümü vb. gibi isimler altında yer alabilir.
Mikrobiyoloji laboratuarı, besiyerlerinin hazırlandığı, numune tartımlarının yapıldığı, ekimlerin yapılıp inkübe edildiği, kolonilerin sayıldığı, kirli otoklav odası ve yıkama alanları olmak üzere farklı bölümlere ayrılmış olmalıdır.
Aynı şekilde kimya laboratuarında da tartım odası, enstrümantal analiz bölümü, yaş kimya analiz bölümü, yıkama bölümü gibi farklı bölümler bulunmalıdır.
Analiz yapılan alanlar aynı zamanda ofis ve çalışma alanı olarak kullanılmamalıdır.
Bölümler, çalışacak personel sayısı X 20 m2 üzerinden ebatlandırılmalıdır.
Laboratuar ve bölümlerin dizaynında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir;
Laboratuarın çevresinde kirliliğe yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar olmamalıdır.
Laboratuar, faaliyet göstereceği konulara göre tekniğine uygun altyapıya sahip olmalıdır.
Laboratuar bir fabrikanın departmanı ise direkt olarak üretim alanlarına açılmamalı, özellikle patojen mikroorganizma analizleri yapılacak ise mikrobiyoloji laboratuarı üretim yapılan binadan bağımsız bir alanda tesis edilmelidir.
Laboratuar birimlerinin yerleşimi güvenlik, hassasiyet ve bulaşma riskleri göz önüne alınarak ayarlanmalıdır.
Zemin ve duvarlarda kir tutmayan ve kolay temizlenebilir malzemeler kullanılmalı, duvar ve zemin birleşim yerleri yuvarlatılmış olmalıdır.
Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri, yapılacak analizlere uygun olmalı ve doğrudan veya dolaylı olarak analizleri etkilememelidir. Bulaşma risklerinin en aza indirilmesi için hava akışı temiz alanlardan kirli alanlara doğru olmalıdır.
Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi kolay olacak şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Gerektiği yerlerde kanallardan geçirilmelidir.
Aydınlatma sistemlerinin üzerinde kırılmaz malzemeden yapılmış koruyucu kapaklar bulunmalıdır.
Tuvaletler, analiz yapılan bölümlere direkt olarak açılmamalıdır. Fotoselli el yıkama lavabosu, sabunluk, kağıt havlu ve benzeri ekipmanlar bulunmalıdır.
Mikrobiyolojik veya kimyasal bulaşmaların olabileceği laboratuar alanlarında da fotoselli el yıkama lavabosu, sabunluk, kağıt havlu ve benzeri ekipmanlar bulunmalıdır.
Laboratuarın boya, badana ve diğer bakımları periyodik olarak yapılmalıdır. Kullanılan boyalar antimikrobiyal özellikte ve kimyasal maddelere karşı dirençli olmalıdır.
Laboratuar tezgahlarının seçiminde kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı olmasının yanısıra yanmazlık özelliği olanlar tercih edilmelidir. Temizlik işleminin kolay yapılabilmesi için tezgahların yerden yüksekliği en az 20 cm olmalıdır. Tezgahların duvarla birleşim yerlerinde yuvarlatılmış sırtlıklar bulunmalıdır. Herhangi bir kimyasal dökülmesine karşın zemine akışı engelleyecek şekilde tezgah kenarları hafifçe yuvarlatılmış ve yükseltilmiş olmalıdır.
Laboratuar da pencereler yekpare olmamalı, kırılmaya karşı dayanımlı olanları tercih edilmelidir. Mikrobiyoloji laboratuarındaki pencereler açılabilir özellikte olmamalıdır.
Kapılar kendiliğinden kapanabilir özellikte olmalıdır. Herhangi bir kaza veya yangın durumunda çıkışı kolaylaştırması açısından kapılar dışarıya doğru açılmalıdır.
Acil çıkış kapılarında gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.
Yangın riski olan yaş kimya analiz laboratuvarı, kimyasal madde deposu ve enstrümantal cihazların bulunduğu bölümlerde yangın söndürücüler olmalıdır. Yangın tüpleri geçişi engellemeyecek şekilde yerden 60 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 • ugur
 • ugur Kullanıcısının Avatarı
 • Ziyaretçi
 • Ziyaretçi
#1640 Yazan: ugur
ugur konuyu yanıtladı: Cvp:İyi laboratuvar uygulamaları (glp)
botulinum yazan:

Mikrobiyolojik ve/veya kimyasal analizlerin yapılacağı kalite kontrol laboratuarı bir fabrikanın departmanı veya başlı başına analiz hizmeti vermek için kurulmuş bir işletme olabilir. Amacı ne olursa olsun laboratuar, iyi laboratuar uygulamaları ile birlikte kalite güvence sisteminin de sürekliliğini sağlamalıdır.
Bir analizin yapılabilmesi için asgari teknik şartları sağlayan ekipman kullanmak ”kalite” iken bu ekipmanın düzenli kontrollerini yapmak ”kalite güvence”dir. Örnek olarak, hassas terazi ± 0.001 mg kullanılması, düzenli olarak kalibrasyon kuruluşuna kalibre ettirilmesi ve standard ağırlıklarla izlenmesi olarak özetlenebilir.
Laboratuar bölümleri birbirinden ayrı ve deneylerin yapılabilmesini sağlayacak ve ekipmanları yerleştirebilecek yeterli alana sahip olmalıdır. Analiz numunelerinden çevreye, çevresel kaynaklardan numunelere bulaşabilecek olası kirlenmelerin en az düzeyde olmasını sağlamak için, laboratuar alanının bölümlere ayrılmış olması önemli rol oynar.
Bu bölümler, personel soyunma odası, numune kabul/kayıt alanı, atık depolama, arşiv, kimyasal madde deposu, mikrobiyoloji ön hazırlık, yaş kimya bölümü vb. gibi isimler altında yer alabilir.
Mikrobiyoloji laboratuarı, besiyerlerinin hazırlandığı, numune tartımlarının yapıldığı, ekimlerin yapılıp inkübe edildiği, kolonilerin sayıldığı, kirli otoklav odası ve yıkama alanları olmak üzere farklı bölümlere ayrılmış olmalıdır.
Aynı şekilde kimya laboratuarında da tartım odası, enstrümantal analiz bölümü, yaş kimya analiz bölümü, yıkama bölümü gibi farklı bölümler bulunmalıdır.
Analiz yapılan alanlar aynı zamanda ofis ve çalışma alanı olarak kullanılmamalıdır.
Bölümler, çalışacak personel sayısı X 20 m2 üzerinden ebatlandırılmalıdır.
Laboratuar ve bölümlerin dizaynında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir;
Laboratuarın çevresinde kirliliğe yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar olmamalıdır.
Laboratuar, faaliyet göstereceği konulara göre tekniğine uygun altyapıya sahip olmalıdır.
Laboratuar bir fabrikanın departmanı ise direkt olarak üretim alanlarına açılmamalı, özellikle patojen mikroorganizma analizleri yapılacak ise mikrobiyoloji laboratuarı üretim yapılan binadan bağımsız bir alanda tesis edilmelidir.
Laboratuar birimlerinin yerleşimi güvenlik, hassasiyet ve bulaşma riskleri göz önüne alınarak ayarlanmalıdır.
Zemin ve duvarlarda kir tutmayan ve kolay temizlenebilir malzemeler kullanılmalı, duvar ve zemin birleşim yerleri yuvarlatılmış olmalıdır.
Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri, yapılacak analizlere uygun olmalı ve doğrudan veya dolaylı olarak analizleri etkilememelidir. Bulaşma risklerinin en aza indirilmesi için hava akışı temiz alanlardan kirli alanlara doğru olmalıdır.
Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi kolay olacak şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Gerektiği yerlerde kanallardan geçirilmelidir.
Aydınlatma sistemlerinin üzerinde kırılmaz malzemeden yapılmış koruyucu kapaklar bulunmalıdır.
Tuvaletler, analiz yapılan bölümlere direkt olarak açılmamalıdır. Fotoselli el yıkama lavabosu, sabunluk, kağıt havlu ve benzeri ekipmanlar bulunmalıdır.
Mikrobiyolojik veya kimyasal bulaşmaların olabileceği laboratuar alanlarında da fotoselli el yıkama lavabosu, sabunluk, kağıt havlu ve benzeri ekipmanlar bulunmalıdır.
Laboratuarın boya, badana ve diğer bakımları periyodik olarak yapılmalıdır. Kullanılan boyalar antimikrobiyal özellikte ve kimyasal maddelere karşı dirençli olmalıdır.
Laboratuar tezgahlarının seçiminde kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı olmasının yanısıra yanmazlık özelliği olanlar tercih edilmelidir. Temizlik işleminin kolay yapılabilmesi için tezgahların yerden yüksekliği en az 20 cm olmalıdır. Tezgahların duvarla birleşim yerlerinde yuvarlatılmış sırtlıklar bulunmalıdır. Herhangi bir kimyasal dökülmesine karşın zemine akışı engelleyecek şekilde tezgah kenarları hafifçe yuvarlatılmış ve yükseltilmiş olmalıdır.
Laboratuar da pencereler yekpare olmamalı, kırılmaya karşı dayanımlı olanları tercih edilmelidir. Mikrobiyoloji laboratuarındaki pencereler açılabilir özellikte olmamalıdır.
Kapılar kendiliğinden kapanabilir özellikte olmalıdır. Herhangi bir kaza veya yangın durumunda çıkışı kolaylaştırması açısından kapılar dışarıya doğru açılmalıdır.
Acil çıkış kapılarında gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.
Yangın riski olan yaş kimya analiz laboratuvarı, kimyasal madde deposu ve enstrümantal cihazların bulunduğu bölümlerde yangın söndürücüler olmalıdır. Yangın tüpleri geçişi engellemeyecek şekilde yerden 60 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 • hulya-62@hotmail.com
 • hulya-62@hotmail.com Kullanıcısının Avatarı
 • Ziyaretçi
 • Ziyaretçi
#1645 Yazan: hulya-62@hotmail.com
hulya-62@hotmail.com konuyu yanıtladı: Cvp:İyi laboratuvar uygulamaları (glp)
ugur yazan:

botulinum yazan:

Mikrobiyolojik ve/veya kimyasal analizlerin yapılacağı kalite kontrol laboratuarı bir fabrikanın departmanı veya başlı başına analiz hizmeti vermek için kurulmuş bir işletme olabilir. Amacı ne olursa olsun laboratuar, iyi laboratuar uygulamaları ile birlikte kalite güvence sisteminin de sürekliliğini sağlamalıdır.
Bir analizin yapılabilmesi için asgari teknik şartları sağlayan ekipman kullanmak ”kalite” iken bu ekipmanın düzenli kontrollerini yapmak ”kalite güvence”dir. Örnek olarak, hassas terazi ± 0.001 mg kullanılması, düzenli olarak kalibrasyon kuruluşuna kalibre ettirilmesi ve standard ağırlıklarla izlenmesi olarak özetlenebilir.
Laboratuar bölümleri birbirinden ayrı ve deneylerin yapılabilmesini sağlayacak ve ekipmanları yerleştirebilecek yeterli alana sahip olmalıdır. Analiz numunelerinden çevreye, çevresel kaynaklardan numunelere bulaşabilecek olası kirlenmelerin en az düzeyde olmasını sağlamak için, laboratuar alanının bölümlere ayrılmış olması önemli rol oynar.
Bu bölümler, personel soyunma odası, numune kabul/kayıt alanı, atık depolama, arşiv, kimyasal madde deposu, mikrobiyoloji ön hazırlık, yaş kimya bölümü vb. gibi isimler altında yer alabilir.
Mikrobiyoloji laboratuarı, besiyerlerinin hazırlandığı, numune tartımlarının yapıldığı, ekimlerin yapılıp inkübe edildiği, kolonilerin sayıldığı, kirli otoklav odası ve yıkama alanları olmak üzere farklı bölümlere ayrılmış olmalıdır.
Aynı şekilde kimya laboratuarında da tartım odası, enstrümantal analiz bölümü, yaş kimya analiz bölümü, yıkama bölümü gibi farklı bölümler bulunmalıdır.
Analiz yapılan alanlar aynı zamanda ofis ve çalışma alanı olarak kullanılmamalıdır.
Bölümler, çalışacak personel sayısı X 20 m2 üzerinden ebatlandırılmalıdır.
Laboratuar ve bölümlerin dizaynında aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir;
Laboratuarın çevresinde kirliliğe yol açacak çöp ve atık yığınları, su birikintileri ve zararlı canlıların yerleşmesine uygun ortamlar olmamalıdır.
Laboratuar, faaliyet göstereceği konulara göre tekniğine uygun altyapıya sahip olmalıdır.
Laboratuar bir fabrikanın departmanı ise direkt olarak üretim alanlarına açılmamalı, özellikle patojen mikroorganizma analizleri yapılacak ise mikrobiyoloji laboratuarı üretim yapılan binadan bağımsız bir alanda tesis edilmelidir.
Laboratuar birimlerinin yerleşimi güvenlik, hassasiyet ve bulaşma riskleri göz önüne alınarak ayarlanmalıdır.
Zemin ve duvarlarda kir tutmayan ve kolay temizlenebilir malzemeler kullanılmalı, duvar ve zemin birleşim yerleri yuvarlatılmış olmalıdır.
Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma sistemleri, yapılacak analizlere uygun olmalı ve doğrudan veya dolaylı olarak analizleri etkilememelidir. Bulaşma risklerinin en aza indirilmesi için hava akışı temiz alanlardan kirli alanlara doğru olmalıdır.
Boru sistemleri, radyatörler, aydınlatma sistem ve bağlantıları ile diğer servis noktalarının temizlenmesi kolay olacak şekilde tasarlanmalı ve yerleştirilmelidir. Gerektiği yerlerde kanallardan geçirilmelidir.
Aydınlatma sistemlerinin üzerinde kırılmaz malzemeden yapılmış koruyucu kapaklar bulunmalıdır.
Tuvaletler, analiz yapılan bölümlere direkt olarak açılmamalıdır. Fotoselli el yıkama lavabosu, sabunluk, kağıt havlu ve benzeri ekipmanlar bulunmalıdır.
Mikrobiyolojik veya kimyasal bulaşmaların olabileceği laboratuar alanlarında da fotoselli el yıkama lavabosu, sabunluk, kağıt havlu ve benzeri ekipmanlar bulunmalıdır.
Laboratuarın boya, badana ve diğer bakımları periyodik olarak yapılmalıdır. Kullanılan boyalar antimikrobiyal özellikte ve kimyasal maddelere karşı dirençli olmalıdır.
Laboratuar tezgahlarının seçiminde kimyasal maddelere ve korozyona dayanıklı olmasının yanısıra yanmazlık özelliği olanlar tercih edilmelidir. Temizlik işleminin kolay yapılabilmesi için tezgahların yerden yüksekliği en az 20 cm olmalıdır. Tezgahların duvarla birleşim yerlerinde yuvarlatılmış sırtlıklar bulunmalıdır. Herhangi bir kimyasal dökülmesine karşın zemine akışı engelleyecek şekilde tezgah kenarları hafifçe yuvarlatılmış ve yükseltilmiş olmalıdır.
Laboratuar da pencereler yekpare olmamalı, kırılmaya karşı dayanımlı olanları tercih edilmelidir. Mikrobiyoloji laboratuarındaki pencereler açılabilir özellikte olmamalıdır.
Kapılar kendiliğinden kapanabilir özellikte olmalıdır. Herhangi bir kaza veya yangın durumunda çıkışı kolaylaştırması açısından kapılar dışarıya doğru açılmalıdır.
Acil çıkış kapılarında gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.
Yangın riski olan yaş kimya analiz laboratuvarı, kimyasal madde deposu ve enstrümantal cihazların bulunduğu bölümlerde yangın söndürücüler olmalıdır. Yangın tüpleri geçişi engellemeyecek şekilde yerden 60 cm yüksekliğe yerleştirilmelidir.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

 

AŞAĞIDAKİ EĞİTİM VİDEOLARI ÜCRETSİZDİR, gelecek ücretsiz videoları kaçırmamak için buradan kalite güvence kanalına gidip takip et kısmını tıklayınız.