Main menu

IFS ve BRC Food denetim değerlendirme farkları

Çok
#22 Yazan: Conqueror
Conqueror konu oluşturdu: IFS ve BRC Food denetim değerlendirme farkları
Özünde her iki standartta perakende tedarikçilerini standardize etmek adına oluşturulmuştur dolayısıyla amaç aynıdır ama amaca ulaşmak için kullanılan araçlar ve yol farklıdır. Her iki standardın denetim yaklaşımı çok benzerdir fakat bazı kriterleri ve denetim sonucunda sertifikasyon değerlendirme ve seviyelendirme sistemleri birbirine benzememektedir.

IFS sisteminde uygunsuzluklara dair tanımlanan puanlamaya dayalı bir değerlendirme sistemi vardır ve denetim sonucunda alınan puan esas alınmaktadır, puanlama alınan uygunsuzlukların seviyelendirilmesiyle oluşan puanlama sistemiyle hesaplanır fakat BRC için bu değerlendirme farklıdır. BRC seviyelendirmesi uygunsuzluklara göre direk olarak belirlenir, BRC' de esas alınan major ve minör uygunsuzluk sayısıdır. Belge seviyesi bu uygunsuzluk sayılarına göre belirlenir.BRC ve IFS arasındaki en temel fark ise, bir BRC denetiminde majör uygunsuzluk alındığında farklı seviyelerde sertifika verilmekte ve uygunsuzluğun 28 gün içinde kapatılması istenmektedir fakat IFS denetiminde çıkan herhangi bir majör uygusuzluk belge alınamamasına sebep olmaktadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
#266 Yazan: veruca salt
veruca salt konuyu yanıtladı: Cvp:IFS ve BRC Food denetim değerlendirme farkları
BRC-food standardında majör ,minör ve kritik olmak üzere 3çeşit uygunsuzluk vardır ve firmalar denetimde aldıkları uygunsuzlukların tipine ve sayısına göre 4 grupa ayrılırlar (A,B,C,D) A,B ve C grubuna giren firmaların belgelenebilmeleri için denetimden 28 gün sonra minör ve majör tüm uygunsuzluklarını kapatmış olması gerekir.Bu kapatma A ve B grubu için masa başınd ayapılırken C grubu için yeni bir saha denetimi gerekmektedir.Firmanın temel maddelerde majör almaması ya da kritik uygunsuzluk almaması ya da belli miktarda majör veya minörün üzerine çıkması durumunda firma D grubuna girer yani belgelenemez ve yeni baştan bir denetim yapılması gereklidir.
A ve B grubu firmalar 12 ay sonra takip denetimlerini geçirirken C grubu firmalar takip edenetimelrini 6 ay sonra alırlar.
IFS standardında ise her bir soru için firmanın soruyla ilgiil uygulamalarının o soruyu ne kadar karşıladığına bağlı olarak A,B,C,D şeklinde bir not verilir ve A,B,C,D beli bir puana denk gelmektedir.Tetkik bittiğinde firmanın aldığı A,B,C,D miktarları hesaplanıp total puan hesaplanır.A,B,C,D dışında majör ve Knock Out adı verilen iki farklı uygunsuzluk tipi bulunur.Knock Out maddeleri BRCdeki temel maddelere,majör de BRCdeki kritik uygunsuzluğa denk gelmektedir.IFS standardına göre tek bir Knock Out maddesinde D alınması total puanın %50sini,majör alınması da %15ini düşürmektedir.Knock out alan ya da istenen minimum puanı sağlayamayan bir firmanın yeni baştan denetlenmesi gerekir.Majör içinse sadece uygunsuzluğu kapatmaya yönelik bir denetim yapılır.Denetimden alınan puana göre temel veya yüksek seviyede iki farklı belge tipi bulunmaktadır.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.