Main menu

IFS Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 5. bölüm

5. Ölçme, analiz ve iyileştirmeler

 

5.1 İç tetkikler

 

5.1.1 KO: İç tetkikler onaylı bir plan dahilinde gerçekleştirilmelidir. Kasam (dış alanlar dahil) ve sıklık risk analizine göre belirlenmelidir.

 

5.1.2 İç tetkikler en az yıllık olarak tüm departmanlar dahil edilerek gerçekleştirilmelidir.

5.1.3 Tetkikçiler yeterli ve denetimi yapılan departmandan bağımsız olmalıdır.

5.1.4 Tetkik sonuçları ilgili departmanlardaki yetkili kişilere iletilmelidir. Gerekli düzeltici faaliyetler ve temrinleri belirlenmeli, dokümante edilmeli ve ilgili personele iletilmelidir.

5.1.5 İç tetkikler sonucunda gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin ne şekilde ve hangi tarihte olduğu dokümante edilmeli ve doğrulamaları yapılmalıdır.

5.1.6 Tetkik sonuçları üst yönetime rapor edilmelidir.

 

5.2 Fabrika denetlemeleri

 

5.2.1 Düzenli fabrika denetlemeleri planlanmalı ve uygulanmalıdır. (Ör: Ürün kontrolü, hijyen, yabancı madde tehlikeleri, personel hijyeni ve temizlik.)

5.2.2 Denetimler sonucunda bulunan uygunsuzluklar ve uygunsuzluklara ait düzeltici faaliyetler dokümante edilmelidir.

 

5.3 Proses kontrol

 

5.3.1 Proses ve çalışma ortamı şartlarının kontrolü ürün gerekliliklerinin sağlanmasında elzem ise bu şartlar (sıcaklık, süre, basınç, kimyasal özellikler gibi) izlenmeli ve sürekli olarak ve/veya uygun aralıklarla kaydedilmelidir.

5.3.2 Sapmalar ve arızaların izlenmesi ve kaydedilmesi için gerekli prosedürler oluşturulmalıdır.

 

5.4 Kalibrasyon ve izleme ve ölçüm cihazlarının kontrolü

 

5.4.1 Firma ürün gerekliliklerinin sağlanması için gerekli olan izleme ve ölçme cihazlarını tanımlamalıdır. Bu cihazlar dokümante edilmeli ve açıkça tanımlanmalıdır.

5.4.2 Tüm ölçüm cihazları bir izleme sistemi ile belli aralıklarla tanımlanmış standartlar veya metotlarla kontrol edilmelidir.

5.4.3 Ölçüm cihazları sadece belirlenen kullanım alanlarında kullanılmalıdır. Ölçüm sonuçlarında hasar veya sapma olduğunda eğer ölçüm cihazında sorun varsa cihaz en kısa sürede tamir edilmeli yada değiştirilmelidir.

5.4.4. Cihazların kalibrasyon durumları açıkça tanımlanmalıdır. (Cihaz üstünde etiket ile yada test cihazı üzerinde listeleyerek)

 

5.5 Miktar kontrolü

 

5.5.1 Nominal miktarlar için yasal değerlerin karşılanması için miktar kontrol metodu ve sıklığı belirlenmelidir.

5.5.2 Satın alınan yada başka bir firma tarafından paketlenmiş ürünler için nominal miktarlarda yasal değerlerin sağlandığına dair kanıtlar olmalıdır.

5.5.3 Miktarsal ölçümlerin yapıldığı tüm ekipmanlar düzenli olarak kalibre ettirilmelidir. Son kontrol için kullanılan tüm ekipmanlar yasal olarak onaylanmalı ve düzenli olarak kalibre ettirilmelidir.

Şu anda görüntülemekte olduğunuz yayın sitemiz ziyaretçilerinin görüntüleyebileceği örnek yayınlardan biridir. Sitemizdeki tüm yayınlara, bilgilere ve dokümanlara ulaşmak ve site içeriğinin tamamından faydalanabilmek için lütfen yukarıdaki Standartmerkezine üyelik hakkında kısmını okuyunuz.

Şu an sitemizde:

1338 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi