Main menu

IFS Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 4. bölüm

 

IFS standardı (Türkçe) 5. versiyon 4. bölüm

 

4. Üretim prosesi

 

4.1 Kontratların gözden geçirilmesi

 

4.1.1 Ürünler ile ilgili müşteri gereklilikleri, ürün gerçekleştirme ve teslimat şartları müşteri ile yazılı bir anlaşma yapılmadan belirlenmeli ve anlaşılmış olmalıdır. Firma tüm müşteri gerekliliklerinin sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmeli ve kontrol etmelidir.

4.1.2 Var olan kontratların değişikliklerinin nasıl yapıldığı ve çalışanlara iletildiğine dair kayıtlar olmalıdır.

 

4.2 Ürün spesifikasyonları

4.2.1 Tüm ürünler için spesifikasyonlar olmalıdır. Gerektiğinde spesifikasyonlar müşteri ile yazılı olarak onaylanmalıdır. Spesifikasyonlar güncel, açık, anlaşılır, kolay ulaşılabilir ve yasal zorunluluklara uygun olmalıdır.

4.2.2 KO: Tüm hammadde ve girdiler (hammadde, katkılar, girdiler, paketleme malzemeleri ve rework ürünleri) için spesifikasyonlar olmalıdır. Bu spesifikasyonlar güncel, açık, kolay anlaşılır, kolay ulaşılabilir ve yasal zorunluluklara uygun olmalıdır.

4.2.3 KO: Müşteri spesifikasyonunda bulunan reçete ve formülasyonlara uyulmalıdır

4.2.4 Spesifikasyonlar ve/veya içerikleri ilgili personelin kolay ulaşabileceği yerlerde bulundurulmalıdır.

4.2.5 Spesifikasyonların revizyonu ve onaylanması ile ilgili bir prosedür bulunmalıdır.

 

4.3 Ürün geliştirme

4.3.1 Ürün geliştirme ile ilgili Haccp sistemi temeline dayanan tehlike analizi prensiplerine göre hazırlanmış bir prosedür olmalıdır.

4.3.2 Ürün formülasyonu, üretim prosesi ve ürün gerekliliklerinin karşılanması üretim denemeleri ve ürün testleri ile sağlanmış olmalıdır.

4.3.3 Ürün formülasyonu, paketleme malzemesi, üretim ve depolama koşullarının da hesaba katıldığı raf ömrü testleri yapılmalıdır. Son kullanma tarihleri bu raf ömrü testi sonuçlarına göre belirlenmelidir.

4.3.4 Firma raf ömrü boyunca mikrobiyel kriterlere uygunluğun araştırılması adına testler ve çalışmalar yapmalıdır.

4.3.5 Ürünlerin hazırlanması ve/veya kullanımı ile ilgili tavsiyeler belirlenmelidir. Gerektiğinde müşteri istekleri kullanılmalıdır.

4.3.6 Ürün geliştirme prosesi ve sonuçları düzenli olarak kayıt altına alınmalıdır.

4.3.7 Ürün geliştirme organoleptik değerlendirmeleri de dikkate almalıdır.

 

4.4 Satın alma

4.4.1 Satın alınan ürünler ve hizmetler güncel spesifikasyonlara ve sözleşmelere uygun olmalıdır.

4.4.2 Hangi girdinin hangi tedarikçiden sağlandığını belirleyen kayıtlar olmalıdır.

4.4.3 Tedarikçilerin değerlendirildiği ve onaylandığı bir prosedür olmalıdır. Fason üretimler ve hizmetler de bu prosedüre dâhil edilmelidir.

4.4.4 Tedarikçi değerlendirme prosedürü tetkikler, analiz sertifikaları, tedarikçi güvenilirliği, şikayetler ve tehlike analizleri ile belirlenmiş performans standartları gibi değerlendirme kriterleri içermelidir.

4.16.4 Yarı mamul ve son ürünlerin lotlanması kolay izlenebilirlik sağlanabilmesi için ürünler paketlendikten hemen sonra yapılmalıdır. Ürünlerin daha sonra etiketlenmesi durumunda ürünler geçici olarak lotlanmalıdır. Ürünlerin raf ömürleri ilk üretim tarihine göre belirlenmelidir. 

4.17 Genetik modifiye organizmalar 

4.17.1 Firma GDO içeren ürünleri tanımlayan bir sistem kurmalıdır.

4.17.2 GDO içeren yada GDO’ dan yapılan ürünler için hammadde spesifikasyonları ve diğer GDO dokümanları olmalıdır. GDO durumu ile ilgili garantiler tedarikçi kontratında belirtilmelidir. Firma tüm GDO içeren ürünler için güncel liste oluşturmalı, bu liste tedarikçiyi, kullanım yerini ve GDO kullanılan formülasyonları içermelidir.

4.17.3 GDO olmayan ürünlere bulaşmanın önlenmesi için GDO içeren ürünlere dair prosedürler oluşturulmalıdır. Çapraz bulaşmanın önlenmesi için yeterli kontrol önlemleri uygulanmalıdır. Bu önlemlerin etkinliği düzenli olarak izlenmelidir.

4.17.4 GDO içeren son ürünler yasal zorunluluklara uygun şekilde etiketlenmelidir. Teslimat dokümanları GDO durumuna atıfta bulunmalıdır.

4.17.5 GDO ile ilgili olan müşteri istekleri ve gereklilikleri firma tarafından açık bir şekilde uygulanmalıdır. 

4.18 Alerjenler ve özel üretim şartları 

4.18.1 Alerjen durumunu tanımlayan hammadde spesifikasyonları oluşturulmalıdır. Firma tüm alerjen içeren ürünler için güncel liste oluşturmalı, bu liste tedarikçiyi, kullanım yerini ve GDO kullanılan formülasyonları içermelidir.

4.18.2 Alerjen deklarasyonu gereken ürünlerin üretimi çapraz bulaşma olmayacak şekilde yapılmalıdır.

4.18.3 Alerjen deklarasyonu gereken ürünlerin deklarasyonu yasal zorunluluklara uygun olarak yapılmalıdır. Tesadüfi alerjen varlığında yasal olarak deklare edilmesi gereken alerjenler ve iz miktarları risk analizine göre yapılmalıdır.

 

4.18.4 Müşterinin belli maddeleri, girdileri, uygulama yada üretim metotlarını ürünlerde istememesi gibi spesifik durumlar için doğrulanabilir prosedürler oluşturulmalıdır.

Şu an sitemizde:

1396 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi