Main menu

IFS Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 3. bölüm

IFS (Intenational Food standard) 5. versiyon türkçe 3. bölüm.

3. Kaynak Yönetimi

 

3.1 İnsan kaynakları yönetimi

 

3.1.1 Ürün güvenliğine, kalitesine ve yasal şartlara uygunluğuna etki eden işlerde çalışan personel yeterli yetkinliğe sahip olmalıdır. Bu yetkinlik eğitimle, iş tecrübesiyle yada öğrenimle olabilir.

 

3.2 İnsan kaynakları

 

3.2.1 Personel hijyeni

 

3.2.1.1 Personel hijyeni ile ilgili gereklilikler dokümante edilmiş olmalıdır. Bu gereklilikler asgari aşağıdakileri içermelidir;

— El yıkama ve dezenfeksiyonu,

— Yeme ve içme

— Sigara içme

— Kesik ve deri yaralanmalarında uygulanacak düzeltici faaliyetler

— Tırnaklar ve takılar

— Saç ve sakal

 

Gereklilikler ürün ve proses baz alınarak yapılan risk analizine göre belirlenmelidir.

 

 

3.2.1.2 KO: Personel hijyen gereklilikleri tüm ilgili personel, taşeron firma yetkilileri ve ziyaretçiler tarafından uygulanıyor olmalıdır. Gerekliliklere uygunluk düzenli olarak kontrol edilmelidir.

 

3.2.1.3 Görülebilecek yerlerde olan takılar ve saatler kullanılmamalıdır. İstisnalar ürün ve proses bazında risk analizi yapılarak değerlendirilmelidir.

 

3.2.1.4 Kesikler ve deri yaralanmaları üründen farklı olan renkli metal detektörde tespit edilebilen yara bandı ile sarılmalı gerektiğinde yara bandı üzerine eldiven giyilmelidir.

 

3.2.2 Çalışanlar, ziyaretçiler ve taşeron firma yetkilileri tarafından giyilen önleyici kıyafetler

 

3.2.2.1 Ürün gerekliliklerine göre belirlenen giyim kurallarının tüm personel, taşeron firma yetkilileri ve ziyaretçilere ne şekilde bildirileceğine dair prosedürler oluşturulmalı ve bu kuralların tüm personel, taşeron firma yetkilileri ve ziyaretçilere bildirilmesi sağlanmalıdır.

 

3.4.8 Kıyafet değişim tesisleri direk olarak gıda işleme alanlarına açılacak şekilde  tasarlanmalıdır. İstisnalar risk analizine göre değerlendirilmelidir. Gerektiğinde botlar, ayakkabılar ve diğer koruyucu kıyafetler için temizlenme alanları olmalıdır.

 

Şu an sitemizde:

1292 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi