Main menu

IFS Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 2. bölüm

IFS (Intenational Food standard) 5. versiyon türkçe 2. bölüm.

 

2. Kalite Yönetim Sistemi

 

2.1 Haccp (Codex Alimentarius tabanlı - CA)

 

2.1.1 Haccp sistemi

 

2.1.1.1 Firmanın gıda güvenliği kontrol sistemi kapsamlı, codex alimentarius prensiplerine uygun ve sistematik olarak tamamen uygulanıyor olmalıdır. Bu sistem ilgili ülkelerin tüm yasal zorunlulukları kapsamalıdır. Haccp sistemi tüm üretim alanlarında uygulanıyor olmalıdır.

 

2.1.1.2 Haccp sistemi hammadde, ürünler, ürün grupları, girdilerden sevkıyata kadar olan tüm prosesleri, ürün geliştirme ve paketleme basamaklarını kapsamalıdır.

 

2.1.1.3 Firma Haccp sisteminin bilimsel literatür veya üretilen ürün veya üretim prosesleri ile ilgili olan doğrulanmış üretim tekniklerini baz alarak oluşturulmasını sağlamalıdır. Bu ürün geliştirme ile parale olmalıdır.

 

2.1.2 Haccp takımının kurulması (CA 1. basamak)

 

2.1.2.1 Haccp takımının güçlü üst yönetim desteği olmalı, firma içinde biliniyor olmalı ve firmadaki tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde uygun kişilerden oluşturulmalıdır.

 

2.1.2.2 Haccp takımı mültidisiplinar ve operasyonda bulunan çalışanlarında olduğu bir takım olmalı. Haccp takımına giren personel Haccp, ürünler, üretim bilgisi ve ilgili tehlikeler konusunda bilgili olmalıdır.

 

2.1.2.3 Firma içinde Haccp takımı kurulması için yeterli bilgiye sahip kişiler bulunmadığında dışardan bir uzman takıma dâhil edilebilir.

 

 

2.1.3 Haccp analizi

 

2.1.3.1 Ürün tanımı (CA 2. basamak)

Aşağıdaki bilgileri de içeren tam bir ürün ve ürün güvenliği tanımı yapılmalıdır:

— Ürün kompozisyonu

— Fiziksel, organoleptik, kimyasal ve mikrobiyolojik parametreler

— Uygulama-işleme metotları

— Paketleme

— Raf ömrü

— Saklama ve nakliye koşulları

2.3 Kayıt tutma 

2.3.1 Ürünler ilgili olan tüm kayıtlar tam ve detaylı olarak tutulmalı ve gerektiğinde görülmek üzere hazır bulundurulmalıdır. 

2.3.2 Kayıtlar okunabilir ve gerçek olmalıdır. Kayıtlar değiştirilmesine imkân olmayacak şekilde saklanmalıdır. 

2.3.3 Tüm kayıtlar yasal gerekliliklere uygun sürelerde saklanmalıdır, eğer yasalarca bir süre belirlenmemiş ise kayıtlar doğrulama yapılabilmesi için ürün raf ömrü süresince saklanmalıdır. Kısa raf ömrü veya hiç raf ömrü olmayan ürün kayıtlarının tutulma süresi risk analizine göre belirlenmelidir. 

2.3.4 Dokümanlar yalnızca belirlenen yetkilisi tarafından değiştirilmelidir.

 

Şu an sitemizde:

1331 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi