Main menu

IFS Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 1. bölüm

 IFS Food Gıda Standardı (Intenational Food standard) 5. versiyon türkçe 1. bölüm.

 

1 Üst Yönetim sorumlulukları

 

1.1 Kolektif kalite ve gıda guvenliği politikaları / Kolektif prensipler

 

1.1.1 Üst yönetim bir kolektif politika belirlemeli ve uygulamalıdır. Bu politika asgari aşağıdakileri içermelidir:

— Müşteri odaklılık

— Çevre sorumluluğu

— Etik ve çalışanların sorumluluğu

— Ürün gereklilikleri (Ürün güvenliği, kalite, yasalara uygunluk ve spesifikasyonlar)

Kolektif politika tüm çalışanlara iletilmelidir.

 

1.1.2 Politika bölüm bazında spesifik hedefleri de içermelidir. Firmanın bölüm bazında belirlediği hedeflerde sorumlular ve temrin tarihleri de belirtilmelidir.

 

1.1.3 Politikada bulunan kalite hedefleri ilgili bölümde çalışan tüm çalışanlara iletilmeli ve uygulanmalıdır.

 

1.1.4 Üst yönetim bu hedeflerin belirli aralıklarla gözden geçirilmesini sağlamalı, bu aralık en fazla yıllık olmalıdır.

 

1.1.5 Firma tüm bilgi akışının ilgili bölümlerdeki çalışanlara etkin bir şekilde ve zamanında iletilmesini sağlamalıdır.

 

1.1.6 Firma dış ilişkiler ile ilgili sorumluyu yazılı olarak belirlemelidir (kriz yönetimi, resmi ilişkiler ve basınla iletişim)

 

1.2 Kolektif yapı

 

1.2.1 Firmanın yapısını gösteren bir organizasyon şeması olmalıdır.

 

1.2.2 Yetkinlikler, görev ve sorumluluklar belirlenmelidir. Organizasyon şemasında vekalet eden kişilerde belirlenmelidir.

 

1.2.3 Ürün gereklilikler ile ilgili sorumlulukların açık olarak belirtildiği iş, görev tanımları (görev ve sorumluluklar) belirlenmelidir.

 

1.2.4 KO: Üst yönetim çalışanların is tanımlarını bilmesini sağlamalı ve çalışanların görevlerini etkin bir şekilde yapıp yapmadıkları veya performansları izlenmelidir.

 

1.2.5 Ürün gereklilikleri üzerinde etkili personel görev ve sorumluluklarını biliyor olmalı ve gerektiğinde bunu gösterebilmelidirler.

1.2.6 Üst yönetim bir IFS temsilcisi belirlemelidir.

 

1.2.7 Üst yönetim ürün gerekliliklerinin sağlanması için gerekli kaynakları sağlamalıdır.

 

1.2.8 Kalite yönetim sisteminin sorumlusu veya atanan yönetim temsilcisi üst yönetime direk rapor verme yetkisine sahip olmalıdır.

 

1.2.9 Firma (dokümante edilmiş yada edilmemiş) tüm proseslerin ve prosedürlerin ilgili personel tarafından bilinmesini sağlamalıdır.

 

1.2.10 Firma ilgili yasal zorunlulukların, bilimsel ve teknik gelişmelerin, sanayi uygulamalarının takip edilmesini sağlayan bir sistem kurmalıdır.

 

1.3 Müşteri odaklılık

 

1.3.1 Müşterilerin temel gereklilik ve ihtiyaçlarını belirleyen bir prosedür oluşturulmalıdır.

 

1.3.2 Bu prosedür sonucunda belirlenen müşteri gereklilikler değerlendirilmeli ve kalite hedeflerinin belirlenmesinde dikkate alınmalıdır.

 

1.4 Yönetimin gözden geçirilmesi

 

1.4.1 Üst yönetim kalite yönetim sisteminin belirli aralıklarla gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

 

1.4.2 Bu gözden geçirme kalite yönetim sisteminin kontrolünde ve sürekli iyileştirme sürecinde ölçülebilir değerler içermelidir.

 

1.4.3 Firma ürün gerekliliklerine uyan bir altyapı belirlemeli ve bu altyapıyı gözden geçirmelidir. Bu kontrol asgari aşağıdakileri içermelidir:

— Bina kontrolleri

— Girdi sistemleri

— Makine ve ekipmanlar

— Nakliye

 

1.4.4 Firma ürün gerekliliklerine uyan çalışma ortamı belirlemeli ve bu ortamı gözden geçirmelidir. Bu kontrol asgari aşağıdakileri içermelidir. Bu kontrol asgari aşağıdakileri içermelidir:

— Personel ile ilgili yapılar (yemekhane, soyunma odası vb.)

— Çevre koşulları

— İş güvenliği

— Çalışma ortamı dizaynı

— Hijyenik koşullar

— Dış etkiler (Gürültü vb.)

Gözden geçirme sonuçları yatırım planlama için ilgili risklerle beraber dikkate alınmalıdır.

 

Şu anda görüntülemekte olduğunuz yayın sitemiz ziyaretçilerinin görüntüleyebileceği örnek yayınlardan biridir. Sitemizdeki tüm yayınlara, bilgilere ve dokümanlara ulaşmak ve site içeriğinin tamamından faydalanabilmek için lütfen yukarıdaki Standartmerkezine üyelik hakkında kısmını okuyunuz.

 

 

Şu an sitemizde:

1349 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi