Main menu

BRC Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 7. bölüm

7. PERSONEL

7.1 Eğitim

TEMEL

Firma, gıda güvenliği, yasalara uygunluk ve kalitesini etkileyecek işlerde çalışan personelinin kalifikasyon, eğitimler ve tecrübesi ile bu iş için yetkin olduğunu gösterebilmelidir.

7.1.1 Geçici personel ve ziyaretçiler dahil üretim alanına girmeden önce gerekli şekilde eğitilmeli ve çalışma sırasında kontrol edilmelidir.

7.1.2 Kritik kontrol noktası ile ilgili faaliyetlerde bulunan personel için eğitim ve izleme prosedürleri oluşturulmalıdır.

7.1.3 Firma, ilgili personelin eğitim ihtiyaçlarını da kapsayan bir program dokümante etmelidir.  Bu asgari aşağıdakiler içermelidir;- Spesifik işler için yetkinliklerin belirlenmesi,- Eğitim ve benzeri faaliyetlerle personele yetkinlik kazandırma, - Eğitim uygulamasını ve etkinliğinin ve eğitimcinin yeterliliğinin gözden geçirilmesi ve kontrolü,- Eğitime katılanlara eğitimin anlayacakları dilde verilmesi.

7.1.4 Eğitim kayıtları tutulmalıdır ve asgari aşağıdakiler içermelidir;- Eğitime katılanın adı ve katıldığına dair onay(Ör: Katılımcı imzası)- Eğitim tarihi ve süresi,- Eğitimin içeriği,- Eğitimci.

7.1.5 Firma, çalışanların yetkinliklerini düzenli aralıklarla gözden geçirmeli ve gerektiğinde ilgili eğitimler verilmelidir. Bu standart eğitim, tazeleme eğitimi veya yerinde iş eğitimi. 

 

7.2 Personel giriş ve hareketleri

Firma, çalışanların, ziyaretçilerin ve tedarikçilerin fabrikaya girişlerinin ürün güvenliğine zarar vermemesini sağlamalıdır.

7.2.1 Çalışanların, fabrika içindeki personel tesisleri ve diğer dolaşım yollarını görebilecekleri bir plan olmalıdır.

7.2.2 Eğer üretim alanlarına direk giriş olacaksa gıda maddelerinin ayrılması ve bulaşmaların önlenmesi için personele belli dolaşım alanları belirlenmelidir.

7.2.3 Tesisi ve binalar personel geçişinin basit olacağı mantıklı yollar olacak şekilde dizayn edilmelidir.  

7.2.4 Tedarikçiler, ziyaretçiler ve araç şoförleri fabrikadaki tüm giriş kuralları ve ziyaret ettikleri alana dair kurallar hakkında tehlike ve ürüne bulaşma risklerine atıf yapılarak bilgilendirilmelidir. 

 

7.3 Personel hijyeni

Firma hijyen standartları dokümante edilmeli ve fabrikaya giren tüm personel, ziyaretçiler ve tedarikçiler standartları bilmelidir. Standartlar ürüne bulaşma riskine karşı oluşturulmalıdır.

7.3.1 Firma hijyen standartları dokümante edilmeli ve fabrikaya giren tüm personel standartları bilmelidir. Personelin standartlara uyumu düzenli olarak kontrol edilmelidir.

7.3.2 Risk analizine göre firma takı politikası dokümante etmelidir.

7.3.3 Kol saati kullanılmamalıdır. Takılar evlilik yüzüğü haricinde tüm takılar yasaklanmalıdır.

7.3.4 El yıkama risk analizine göre belli sıklıkta olmalıdır.

7.3.5 Tırnaklar kısa, ojesiz ve temiz olmalıdır. Sahte tırnak kullanmak yasaktır. Ziyaretçilerin kurallara uymaması durumunda uygun kontrol prosedürleri oluşturulmalıdır. (Ör: Ürüne temas edilmemesi, eldiven kullanılması.)

7.3.6 Aşırı parfüm ve losyon kullanılmamalıdır.

7.3.7 Sigara sadece üretimden ve depolamadan ayrı şekilde belirlenen alanlarda içilmelidir.

7.3.8 Tüm kesikler ve yaralanmalar için üründen farklı ve uygun renkte yara bandı kullanılmalı (tercihen mavi) ve x-ray ve metal detektör bulunan firmalarda bu yara bantları metal içerikli olmalıdır. Bunların dağıtımı firma tarafından kontrollü olarak yapılmalıdır.

7.3.9 Metalli yara bantlarının her gelen yeni lotu uygunluk için metal detektörde kontrol edilmeli ve sonuç kaydedilmelidir.

7.3.10 Bulaşma riskinin önlenmesi için ilaç kullanımının kontrolüyle ilgili bir prosedür oluşturulmalıdır. 

 

7.4 Sağlık kontrolleri

Firma, ürün güvenliğine risk oluşturacak alanları ziyaret eden yada bu alanlarda çalışan tüm çalışanlar, tedarikçiler ve ziyaretçiler için sağlık kontrolleri yapılmasını sağlamalıdır. 

7.4.1 Firmanın, geçici çalışanlar dahil tüm çalışanlar için herhangi bir hastalık, enfeksiyon ve benzeri durumları bildirmeleri ile ilgili bir prosedurü olmalıdır.

7.4.2 Ürün güvenliği adına bir risk varsa, ziyaretçiler ve tedarikçiler hammadde, işleme, paketleme ve depolama alanlarına girmeden önce sağlık soru listesi doldurmalıdırlar. Gerektiğinde kişi giriş için doktor kontrolünden geçirilmelidir.

7.4.3 Firmanın, geçici çalışanlar dahil tüm çalışanlara, ziyaretçiler ve tedarikçilere, enfeksiyonel bir hastalıkları olduğunda yada enfeksiyonlu bir kişiye temas ettiklerinde bu durumda yapmaları gerekenlerle ilgili ile bir prosedürü olmalı ve bu prosedür kişilere anlatılmalıdır. Prosedürde ürüne enfeksiyonun bulaştırılmış olması olasılığı da dikkate alınmalıdır. Gerektiğinde uzman tavsiyesi alınmalıdır. 

 

7.5 Koruyucu giysiler

Üretim alanında çalışan personel ve üretim alanında çalışan yada giriş yapacak olan ziyaretçiler firma tarafından sağlanan koruyucu giysileri giymelidirler.

7.5.1 Firma, risk analizi yapılarak belirlenen alanlarda koruyucu giysi giyilmesi yada giysi değiştirilmesi konusunda çalışanları, tedarikçileri ve ziyaretçileri de kapsayan bir prosedür belirlemeli ve bu prosedür yukarıda bahsi geçen kişilere iletilmelidir. Bu prosedür ayrıca koruyucu giysilerin üretim alanı dışında giyilmesi durumlarını da kapsamalıdır. Ör: Koruyucu giysilerin tuvalete, kantine ve sigara içme odasına girerken çıkarılması.

7.5.2 Koruyucu giysiler;- Tüm çalışanlara yetecek sayıda sağlanmalı,- Ürüne bulaşma oluşturmayacak şekilde dizayn edilmelidir. (Ör: Cepsiz olmalı, dikilmiş düğmeli olmamalı)

7.5.3 Temiz ve kirli giysiler ayrılmalı ve bulaşma olmasına karşı önlem alınmalıdır.

7.5.4 Giysilerin yıkanma işlemi firma içi yada firma dışı onaylanan bir tedarikçi tarafından yapılabilir. Yıkama işlemi belirlenen belli periyotlarla yapılmalı ve doğrulaması yapılmış kriterlere göre yıkama prosesinin etkinliği ölçülmelidir ve izlenmelidir. İşçilerin kuruyucu giysilerini kendilerinin yıkamasına ancak risk analizi yapılıp ürün güvenliğine karşı bir rik görülmediği zaman istisnai olarak izin verilmelidir. Yıkama prosesinin etkinliğinin sağlanması için detaylı prosedür oluşturulmalıdır.

7.5.5 Bulaşma riski söz konusu ise koruyucu giysi ile sigara içmek ve yemek yemek yasaklanmalıdır.

7.5.6 Saçlar bulaşmanın önlenmesi için tamamen kapatılmalıdır.

7.5.7 Risk analizine göre sakal ve bıyık için bulaşmayı önleyici maske kullanılmalıdır.

7.5.8 Üretim alanında uygun ayakkabı giyilmelidir.

7.5.9 Eldiven kullanılıyor ise, gerektiği durumlarda yenileri ile değiştirilmelidir. Eldivenler gıda kullanımına uygun, tek kullanımlık, uygun renkte (tercihen mavi), hasarsız ve sağlam olmalıdır.

7.5.10 Yüksek risk içeren üretim alanlarına girerken ayakkabılar dahil tüm koruyucu giysiler farklı kıyafetle değiştirilmelidir ve çıkarken bu farklı renkli kıyafetler çıkarılmalıdır ve bu farklı kıyafetler uygun şekilde muhafaza edilmelidir.

Şu an sitemizde:

1347 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi