Main menu

BRC Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 6. bölüm

6. PROSES KONTROL

Firma, tüm uygulamaların etkili olarak kontrol edilebildiğini gösterebilmelidir. 

6.1 Uygulamaların kontrolü

TEMEL

Firma, proseslerin ve ekipmanların HACCP gıda güvenliği planına tam uygun olarak, sürekli güvenli, yasalara uygun ve istenen kalitede ürünler üretme kapasitesi olduğunu doğrulayacak prosedürler uygulamalıdır.

6.1.1 Bir proses HACCP sistemi doğrultusundaki tüm kritik kontrol noktaları ve belirlenen limitlerin günlük üretim kontrollerine yansıtılmasını ve doğrulanmasını sağlamalıdır.

6.1.2 Sıcaklık, süre, basınç ve kimyasal özellikler gibi proses izleme parametreleri oluşturulmalı ve ürünün gerekli standartlarda üretildiğine dair yeterli şekilde kontrol edilmelidir.

6.1.3 Proseslerin izlenmesi eğitimli bir personel tarafından yapılmalı ve kaydedilmelidir.

6.1.4 Proses parametrelerinin sistem dahilinde kontrolü sağlandığında, sistemde düzenli olarak test edilen sapma ve hatalar için oluşturulmuş bir alarm mekanizması olmalıdır.

6.1.5 Herhangi bir ekipman hatası yada ürün spesifikasyonundan sapma oluştuğu durumlar için serbest bırakma öncesi ürünün güvenlik durumu ile ilgili prosedürler oluşturulmalıdır.

6.1.6 Ürün spesifikasyonlarından sapma oluştuğu durumlar için düzeltici faaliyetler belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

6.1.7 Ürünlerin doğru ambalaja konduğuna ve doğru etiketin yapıştırıldığına dair prosedürler oluşturulmalıdır.

6.1.8 Ürün formülasyonlarında değişme olduğunda, proses metotları, ekipman, ambalaj malzemesi, ürünün kontrolü ve izlenmesi HACCP bazlı olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde HACCP bazlı olarak bir sistem tekrar oluşturulmalıdır. 

 

6.2 Miktar – Ağırlık, Hacim ve adet kontrolü 

Firma, yasal gerekliliklere, sektörel uygulamalara ve müşteri isteklerine uygun bir miktar kontrol sistemi uygulamalıdır.

6.2.1 Miktarsal kontrolün sıklığı ve metodu yasal gerekliliklere uygun olmalıdır.

6.2.2 Eğer ürün miktarı konusunda yasal bir gereklilik yok ise (Ör: Dökme ürünler) ürünün miktarsal kontrol sistemi müşteri gerekliliklerine ve spesifikasyonlarına uygun olmalıdır. 

 

6.3 Kalibrasyon ve ölçme-izleme ekipmanlarının kontrolü

Kritik kontrol noktaları, ürün güvenliği ve yasalara uygunlukla ilgili ölçümlerin yapıldığı ekipmanlar tanımlanmalıdır. Bu ekipmanlar ulusal veya uluslararası standartlara göre kalibre edilmelidir. Kalibrasyon izlenebilirliği sağlanamadığı durumlarda, firma kalibrasyon için refere alınan standardı gösterebilmelidir. 

6.3.1 Firma kritik kontrol noktaları, ürün güvenliği ve yasalara uygunlukla ilgili ölçümlerin yapıldığı ekipmanlar tanımlanmalıdır. Bu asgari aşağıdaki şekilde olmalıdır.- Ekipman listesi,- Ekipmanın gerektiği gibi işaretlenmesi yada tanımlanması (Ör: Sayı belirilmesi, gelecek kalibrasyon tarihi.)

6.3.2 Tanımlanan tüm ölçüm aletleri kontrol edilmeli ve gerektiğinde ayarlanmalıdır. Bu kontroller;- Risk analizime göre belirlenmiş sıklıkta,- Eğitimli bir personel tarafından,- Ulusal yada uluslararası kabul görmüş bir metot ile yapılmalıdır.Kayıtları tutulmalıdır.

6.3.3 Tanımlanan izleme ve ölçme cihazları;- Yetkisi olmayan kişiler tarafından ayarlarının oynanmasına karşı,- Hasar, bozulma ve hatalı kullanıma karşı korunmalıdırlar.

6.3.4 Tanımlanan izleme ve ölçme cihazlarının belirlenen limitler dışında hatalı olarak çalıştığı durumlarda uygulanacak olan faaliyetler ve bu faaliyetlerin kaydedilmesi konusunda bir prosedür oluşturulmalıdır.

Şu anda görüntülemekte olduğunuz yayın sitemiz ziyaretçilerinin görüntüleyebileceği örnek yayınlardan biridir. Sitemizdeki tüm yayınlara, bilgilere ve dokümanlara ulaşmak ve site içeriğinin tamamından faydalanabilmek için lütfen yukarıdaki Standartmerkezine üyelik hakkında kısmını okuyunuz.

Şu an sitemizde:

1217 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi