Main menu

BRC Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 5. bölüm - devamı

5.3 Yabancı madde tespitleri

Firma uygun yabancı madde tespit ekipmanına sahip olmalı ve etkin çalışmasını sağlamalıdır.

5.3.1 Gerekli olmadığına durumlar haricinde bir yabancı madde tespit ekipmanı olmalıdır. Gerekli olmadığı durum ve sebepleri dokümante edilmelidir. Yabancı madde tespit ekipmanı yabancı madde tespit işlevini en üst seviyede yapacak şekilde yerleştirilmeli ve uygulanmalıdır.

 


5.5.2 Laboratuar testleri

5.5.2.1 Patojen testi bir dış laboratuarda yapılmalı yada firma içinde yapılacak ise, analiz yapılan alan üretimden ayrılmış ve uzak bir yer olmalı.

5.5.2.2 Fabrika rutin test yapan bir laboratuara sahip ise, bu laboratuarlar ürün güvenliğine potansiyel riskleri yok edecek şekilde uygun şekilde dizayn edilmeli, kullanılmalı ve uygun bir yerde olmalıdır. Kontroller dokümante edilmeli ve uygulanmalı ve aşağıdaki konularda dikkate alınmalıdır;- Drenaj ve havalandırma sistemi dizaynı ve çalışma biçimi,- Fabrikanın giriş ve güvenlik durumu,- Laboratuar personeli fabrika içi hareket rotaları,- Önleyici kıyafet uygulamaları,- Ürün numune alma prosesleri,- Laboratuar çöplerinin atılması.

5.5.2.3 Firmanın, ürün güvenliği yada yasalara uygunluk için kritik olan kontrol ve analizleri yaptırdığı kendi yada dış bir tedarikçi laboratuarı akredite olmalı yada ISO 17025 gerekliliklerine ve prensiplerine uygun faaliyet göstermelidir. Akredite uygulamaların yapılamaması durumunda dokümante edilmiş gerekçeler ve doğrulamalar olmalıdır.

5.5.2.4 Laboratuar testlerinin doğruluğunun sağlanması adına prosedürler oluşturulmalıdır, 5.5.2.3 maddesindeki dışında aşağıdakileri de içermelidir.- Kabul görmüş test metotlarının kullanımı,- Dokümante edilmiş test prosedürleri- Laboratuar çalışanlarının kalifiye, eğitimli, analizleri yapabilecek yeterliliklerinin olması,- Analiz sonuçlarının doğrulanması (Ör: ring testler)- Kalibreli ve arızasız ekipman kullanımı. 

 

5.6 Uygunsuz ürün kontrolü

Firma, spesifikasyon dışı ürünün açıkça tanımlanmasını, etiketlenmesini ve karantinaya alınmasını sağlamalıdır. 

5.6.1 Uygunsuz ürünlerin reddi, kabulü veya alternatif kullanımları ile ilgili prosedürler oluşturulmalı ve ilgili personel tarafından biliniyor olmalı. Uygunsuz ürünler ile ilgili kararlar yetkili personel tarafından alınmalı.

5.6.2 Uygunsuz ürün oluşmasının sebepleri ve tekrar oluşmanın önlenmesi için düzeltici faaliyetler oluşturulmalıdır. Uygunsuzluğun sebebinin detayları ve düzeltici faaliyet kaydedilmelidir.

5.6.3 Tüm uygunsuz ürünler açıkça tanımlanmalı ve uygun şekilde karantinaya alınmalı, muameleleri ve çöpe atma uygulamaları müşteri isteğine göre yada ürünün doğasına göre belirlenmelidir. 

 

5.7 Ürün serbest bırakma

Firma, son ürünü tüm ürün şartları ve gereklilikleri sağlanmadan serbest bırakılmamasını sağlamalıdır

5.7.1 Risk analizine yapılarak, sadece spesifikasyonlara uygun ürünlerin müşteriye sevk edildiğini ve bunun yetkili tarafından yapıldığını belirten bir prosedür oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.

Şu an sitemizde:

1317 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi