Main menu

BRC Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 5. bölüm

5 ÜRÜN KONTROLÜ

5.1 Tasarım ve geliştirme

Güvenli ve yasalara uygun ürün üretiminin sağlanması için tasarım ve geliştirme prosedürleri oluşturulmalıdır.

5.1.1 Tasarım ve geliştirme prosesi Haccp bazlı çalışma ile mutlana desteklenmelidir.

 

5.2 Spesifik malzemelerin yönetimi – Alerjenler ve özelliği korunmuş maddeler

TEMEL

Özel prosedür gerektiren hammadde ve son ürünler gibi malzemeler (alerjenler, özelliği korunmuş maddeler)  için spesifik maddelerin yönetimi ve muamelesi adına özel prosedürler oluşturulmalı ve ürün güvenliği, yasalara uygunluğu ve kalitesi sağlanmalıdır.

5.2.1 Alerjen içeren maddeler

5.2.1.1 Firma hammaddeler ve girdiler için alerjen varlığı ve bulaşmalarına karşı risk değerlendirme sistemi oluşturmalıdır. Bu sistem hammadde ve girdi spesifikasyonlarının onaylanmasını da kapsamalıdır. Girdi ve hammaddelerin tüm satınalma ve tedarik zinciri boyunca spesifikasyonlara uygunluğunun sağlanması için sistem uygulanmalıdır.

5.2.1.2 Firma fabrikadaki alerjen içeren maddeleri belirlemelidir. Bu maddelere hammaddeleri yarı mamuller ve son ürünler dahildir.

5.2.1.3 Tüm bulaşma yolları için risk analizi yapılmalıdır ve hammaddeye, yarı mamule ve son ürüne çapraz bulaşmaların önlenmesi için uygun işleme prosedürleri oluşturulmalıdır.  Bu prosedürün aşağıdakileri içermesi uygun olur;- Alerjen içeren maddelerin depolanması, işlenmesi veya paketlenmesi durumlarında fiziksel yada zamansal ayırma,- Temizlik ve dezenfeksiyon için sadece alerjenler için kullanılan tanımlanmış ve işaretlenmiş ekipmanların kullanılması,- Çalışanlar tarafından fabrikaya getirilen ürünler için bir politika oluşturulması.

5.2.1.4 Yeniden işleme yapıldığında alerjen maddelerden olabilecek bulaşmalar en aza indirilmelidir ve son ürünün güvenliği, yasalara uygunluğu ve kalitesi sağlanmalıdır.

5.2.1.5 Eğer alerjenlere karşı hassas olan tüketicilerden yada alerjenler ile ilgili bir şikayet geldiğinde, firma üretim şartlarını gelen şikayeti ortadan kaldıracak şekilde düzenlendiğini doğrulamalı ve kayıt altına almalıdır.

5.2.1.6 Risk analizi yapılarak, ekipman ve alan temizliklerinde herhangi bir çapraz bulaşmanın önlenebileceği veya kabul edilebilir seviyelere indirilebileceği ve son ürün spesifikasyonlarına uygunluk sağlanacak şekilde temizlik yapılmalıdır. Bu temizlik metotlarının doğrulanmasını ve bulaşma olmayacak şekilde çöplerin atılmasını da içermelidir.

5.2.1.7 Geçici personel ve ziyaretçiler dahil tüm çalışanlar alerjenler hakkında eğitilmeli ve çalışma sırasında kontrol edilmelidirler.

5.2.1.8 Alerjenlerle ilgili bir uygunsuzluk oluşması durumunda bu uygunsuzluk yönetim gözden geçirmesine eklenmelidir (Ref: Madde 1.7). Gözden geçirmede aynı zamanda alerjenlerle ilgili yasa yada bilimsel bilgi değişimler de dikkate alınmalıdır. 

5.2.2 Özelliği korunmuş maddeler

5.2.2.1 Özelliği korunmuş maddeler için Ör: Organik ürünler yada ayrı muhafaza gerektiren maddeler Ör: GMO maddeler için risk analizi ile özellikler belirlenmeli ve satınalma ve tedarik zincirinde bu özelliklere uygunluk sağlanmalıdır.

5.2.2.2 Tüm bulaşma yolları için risk analizi yapılmalıdır ve hammaddeye, yarı mamule ve son ürüne çapraz bulaşmaların önlenmesi için uygun işleme prosedürleri oluşturulmalıdır ve bu kontroller ürün özelliğinin korunması için uygulanmalıdır. 

Şu an sitemizde:

1316 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi