Main menu

BRC Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 4. bölüm

4 FABRİKA STANDARTLARI
4.1 Dış alan standartları
Fabrika alanı bakım, bulaşmaların önlenmesi ve üretimin güvenli ve yasalara uygun yapılmasını sağlamalı, yeterli büyüklükte, uygun lokasyonda, uygun imar edilmiş ve dizayna sahip olmalıdır.


4.1.1 Son üründe risk oluşturabilecek çevresel aktiviteler ve fabrika çevre yapısı dikkate alınmalı, bu şekilde bir bulaşmanın önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Fabrikanın herhangi bir potansiyel çevre bulaşmasından korunması adına önlemler alındı ise bu önlemler düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Ör: Toz veya koku kontrolü.
4.1.2 Dış alanlar düzenli tutulmalıdır. Bina çevresinde dikim alanları yada çimlendirme var ise, bu alanlar düzenli olarak biçilmeli ve uygun durumda olmaları sağlanmalıdır. Fabrika durumu iç tetkiklere eklenmelidir.
4.1.3 Doğal drenajın yeterli olmadığı durumlarda ilave drenaj sistemleri kurulmalıdır.
4.1.4 Fabrika kontrolünde olan dış alan geliş gidiş rotaları ürüne bulaşma olmaması için uygun zemin malzemesinden ve sağlam olmalıdır.
4.1.5 Bina iskelet ve altyapısı potansiyel bulaşmaları asgariye indirecek şekilde olmalıdır. Ör: Drenaj sistemi haşere ve diğer bulaşma kaynaklarının girişine imkân vermemelidir.

4.2 Güvenlik
Yetkisiz kişilerin üretim ve depolama alanlarına girişlerinin önlenmesi için güvenlik sistemi oluşturulmalıdır.
4.2.1 Çalışanların, tedarikçilerin ve ziyaretçilerin fabrikaya girişi kontrol altında tutulmalı ve ziyaretçi rapor sistemi oluşturulmalıdır.
4.2.2 Firma personeli fabrika güvenlik kuralları konusunda eğitim almalı ve tanınmayan ve bilinmeyen ziyaretçilere kimlik sorulması için teşvik edilmelidir.
4.2.3 Fabrika güvenliğinin sağlanması için önlemler alınmalı ve üretim ve depolama alanlarına giriş için belirlenen noktalardan sadece yetkili personelin giriş yapmasına izin verilmelidir.
4.2.4 Risk analizi yapılarak, girdiler, paketleme malzemeleri, kimyasallar ve ekipmanlar gibi tüm malzemelerin güvenli bir şekilde depolanması için prosedür oluşturulmalıdır.
4.2.5 Son ürünün güvenli depolama ve nakliyesinin sağlanması için prosedür oluşturulmalıdır. Ör: Nakliyecilerle kontrat yapılması.
4.2.6 Yasal zorunluluk olduğu durumlarda, fabrika yasal yetkililer tarafından onanmalıdır.

4.3 Fabrika iç alan standartları

Şu an sitemizde:

1425 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi