Main menu

BRC Gıda (Food) standardı türkçe 5. versiyon 1. bölüm

ÜST YONETİMİN BAĞLILIĞI VE SUREKLİ İYİLEŞTİRME
TEMEL

Firma üst yönetimi (ISO 22000 (Codex alimentarius tabanlı Haccp) gıda güvenliği standardı veya ISO 9001 kalite yönetim sistem standardı gibi) diğer standartların bir çeşit kombinasyonu olan BRC Food Standardı gerekliliklerinin firmada uygulanmasına tam olarak bağlılık göstermelidir. Bu bağlılık gerekli kaynakların sağlanması, etkili bir iletişim sistemi kurulması, sistemin gözden geçirilmesi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için yapılan etkileşimleri de içermelidir. İyileştirme fırsatları tanımlanmalı, uygulamaya geçirilmeli ve tamamen dokümante edilmelidir.

 


Standart üst yönetim bağlılığına büyük önem vermektedir ve bu denetimci tarafından denetim boyunca değerlendirilecektir. Bu değerlendirme, tüm çalışanlara aktarılmış, firma organizasyon yapısı tarafından benimsenmiş, gerekli kaynakları ve destekleri sağlanmış uygun bir kalite politikasıyla başlamaktadır.

 

1.1 Firma üst yönetimi kalite yönetim ve gıda güvenliği sistemlerini uygulamak ve iyileştirmek için gereken işgücü ve mali kaynakları sağlamalıdır.

1.2 BRC standardına uygunluğun izlenmesi ile sorumlu olan departmanların üst yönetimle kolay iletişim ve raporlama sağlayabileceği iletişim kanalları olmalıdır. Departmanlar sistemin etkili uygulandığının raporlamasını düzenli olarak yapmalıdır.

1.3 Firma üst yönetimi gıda güvenliği ve kalite hedeflerinin oluşturulmasını, dokümante edilmesini, izlenmesini ve gözden geçirilmesini sağlamalıdır.

1.4 Firma üst yönetimi stratejik bir seviyede her türlü güvenlik ve yasallarla ilgili konuların belirlenmesi ve belirtilmesine dair bir süreç oluşturulmasını sağlamalıdır.

1.5 Firma üst yönetimi gözden geçirme süreci sorumluluğunu üstlenmelidir.

1.6 Gözden geçirme süreci uygun şekilde planlanan sıklıkla gerçekleştirilmelidir, gıda güvenliği ve HACCP sistemi uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin değerlendirilmesi için bu sıklık en az yılda bir kere olmalıdır.

1.7 Gözden geçirme süreci aşağıdaki değerlendirmeleri içermelidir;

- İç tetkikler, ikinci taraf ve üçüncü taraf tetkikleri,

- Önceki yönetim gözden geçirme toplantısı tutanakları, aksiyon planları ve terminler,

- Müşteri performans göstergeleri, şikâyetleri ve geri beslemeler,

- Vuku bulan olaylar, düzeltici faaliyetler, spesifikasyon dışı sonuçlar ve uygun olmayan ürünler,

- Süreç performansı ve belirlenen hedeflerden sapmalar,

- HACCP bazlı sistemin gözden geçirmeleri,

- Kapsamdaki ürünlerle ilgili bilimsel gelişmeler,

- Kaynak gereklilikleri.

1.8 Yönetim gözden geçirme kayıtları detaylı olarak dokümante edilmeli ve saklanmalıdır.

1.9 Gözden geçirmede kabul edilen kararlar ve faaliyetler ilgili kişi ve bölümlere etkin olarak iletilmelidir ve faaliyetler kabul edilen termin süresi içinde yerine getirilmelidir. Kayıtlar, faaliyetlerin ne zaman tamamlandığını göstermek için gerektiği şekilde güncellenmelidir.

1.10 Firma BRC Food standardının güncel baskısını bulundurmalıdır.

1.11 Firma, BRC Food sertifikasyonunu devam ettirme sürecini etkili bir zaman planlaması yaparak bir önceki sertifikasyon süresi bitmeden sağlamalıdır.(Ref. Bolum III, paragraf 12)

1.12 Fabrikada bulunan en üst seviyedeki operasyon veya üretim müdürü BRC Food belgelendirme açılış ve kapanış toplantılarına katılmalıdır.

1.13 Firma üst yönetimi bir önceki BRC Food denetiminde belirlenen uygunsuzlukların etkili bir şekilde kapatılmasını sağlamalıdır.


Şu anda görüntülemekte olduğunuz yayın sitemiz ziyaretçilerinin görüntüleyebileceği örnek yayınlardan biridir. Sitemizdeki tüm yayınlara, bilgilere ve dokümanlara ulaşmak ve site içeriğinin tamamından faydalanabilmek için lütfen yukarıdaki Standartmerkezine üyelik hakkında kısmını okuyunuz.

Şu an sitemizde:

1234 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi