Main menu

Cevap ekleyiniz

Cevaplar

 • Recall Formu

  1. Ürün adı, markası ve tanımı

  2. Üretici firma adı ve iletişim bilgileri

  3. Üretici firmada iletişime geçilecek kişi ve irtibat bilgileri

  4. Ürün bilgileri

  Risk altında olan batch/lot numaraları?

  Risk altında olan ürün miktarı?

  Risk altında olan ürün son kullanma tarihleri?

  Risk altında olan ürün hala firmada ve son tüketiciye dağıtımı yapılmamış durumda mı?

  - Evet – Ürün askıya alma veya geri çağırma (Not 1’e bakınız)

  - Hayır – Olası recall ihtimali, risk analizine devam ediniz

  5. Tehlike detayları

  - Mikrobiyel bulaşma

  - Kimyasal bulaşma

  - Yabancı madde bulaşması

  - Deklare edilmeyen alerjen varlığı

  - Hatalı etiketleme

  - Diğer

  Fabrika çıkışından sonra dağıtıcı yada müşteri tarafından ürün ile ilgili herhangi bir test yapılmış mı?

  Ürün herhangi bir yasal standart yada limiti ihlal etmiş mi?

  Tehlike insan sağlığı için risk oluşturuyor mu?

  - Evet – Olası recall ihtimali, risk analizine devam ediniz

  - Hayır – Recall gerektirmeyen durum, (10. bölüme bakınız).

  6. Tehlikenin tekrar oluşmaması için üretici tarafından alınması gereken düzeltici faaliyetler:

  7. Dağıtım bilgisi (Not 2)

  Ürün hangi firma(lar)a satıldı?

  Ürün perakende zincirine girdi mi?

  Satılan ve dağıtılan ürün miktarı?

  Ürün ihraç edildi mi (İhraç edildi ise nereye?)

  8. Tüketim bilgileri (Not 3)

  Ürün genel kullanımı ne şekildedir? (Ör: hemen tüketim, birkaç günlük raf ömrü, uzun süreli raf ömrü)

  Ürünün ne kadarı ne sıklıkla tüketilmekte?

  Ürün rte ürün mü?

  9. Tüketici ve medikal raporlama (Not 4)

  Ürünle ilgili herhangi bir müşteri şikayeti var mı?

  Ürünle ilgili tüketicilere dair herhangi bir hastalanma raporlandı mı?

  10. Ürün ve tehlike ile ilgili uzman raporları (Not 5)

  Eğer var ise ürüne ve tehlikeye ait uzman raporu ve görüşleri yazılmalıdır.

  11. İlgili diğer faktörler

  Recall kararı ile ilgili diğer faktörleri yazınız.

  Risk analizi sonucu recall gerektiriyor mu?

  - Evet

  - Hayır

  Recall kararı: (Recall kapsamı (batch /lot listeleri vb. bilgiler), recall kararı sebepleri, müşteri ve dağıtıcı firmanın yapması gereken faaliyetler vb.):

  Notlar:

  1. Risk analizi ürününün tekrar işlemeye uygunluğu, satışa uygunluğu yada imhasına dair kararın belirlenmesi için gereklidir.

  2. Dağıtım şartları son tüketicinin ne kadarının etkileneceğini belirler. Yaygın dağıtımda, lokal ve yaygın olmayan dağıtıma göre daha çok tüketicinin etkilemesi söz konusu olacaktır.

  3. Tüketim bilgileri, riski ve recall kararını aşağıdaki şekilde destekler:Ürün tüketicide bile olsa eğer tüketilmedi ise recall gerçekleştirilebilir ama eğer tüketildi ise bu durumda tüketicinin ürünü tükettiği için risk altında olduğunu ve medikal destek alması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir.

  4. Tüketici ve medikal raporlama: Eğer recall’ a konu olan üründen iki yada daha fazla tüketici şikayeti yada tüketicilere ait medikal hastalık raporlama söz konusu ise recall durumu oluşabilir. Ürünün direk olarak bir hastalığa sebep olduğu medikal olarak raporlandığı durumlarda, rapor ciddi olarak ele alınmalıdır. Bu durumda ürün karantinaya alınabilir yada araştırma için geri çekilebilir.

  5. Uzman raporu bilimsel araştırması araştırma sonucu ortaya çıkan risk analizi ile tahmin edilen risk arasındaki farkın ortaya çıkması için önemli bir belirteçtir. Uzman raporu aynı zamanda tehlike ile ilgili güncel ve ileri bilimsel raporu sağlayarak recall kararına etki edebilir.

  immortal Pazar, 02 Eylül 2018

Şu an sitemizde:

1285 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi